Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Nejefektivnější aplikace systémů skladování energie

Potřebujete pomoc? Zeptejte se odborníka

Pohled na dva příklady použití pomáhá ilustrovat plný potenciál akumulátorových systémů skladování energie, jako je ZenergiZe. 

Metropolitní staveniště

V rušném metropolitním staveništi se během dne očekávají špičky poptávky, když je na pracovišti většina pracovníků, kteří budou používat různé nástroje spotřebovávající energii. Vzhledem k vysoké poptávce po energii na staveništi používá aplikace k optimalizaci dostupnosti jednotku ZenergiZe v hybridním režimu společně s generátorem. Akumulátorový systém skladování napájí zátěž v noci. Když ráno dorazí pracovníci a zvýší se spotřeba energie, generátor začne pracovat a akumulátory se dobijí. V polovině dne je odběr proudu maximální a plně nabité baterie se používají jako doplněk zdrojů napájení generátoru, po nichž se znovu dobíjí. Večer, když se staveniště utiší a poptávka klesá, generátor se vypne a akumulátorový systém skladování pokračuje v poskytování energie pro základní místní zátěže, jako je nouzové osvětlení. Protože akumulátory pracují tiše, je minimalizován hluk ze staveniště.

systém skladování energie na staveništi

Telekomunikace

kombinaci s obnovitelným zdrojem energie, jako jsou solární panely, mohou být jednotky ZenergiZe 100% udržitelné, čímž se eliminují všechny emise.

Přístup k napájení je často výzvou pro telekomunikační operátory s věžemi ve venkovských oblastech, kde není možné připojení k síti. Jelikož věže často používají generátory, které převyšují jejich skutečné potřeby napájení, nízké zátěže mohou mít velmi negativní vliv na motor, což vede k úniku oleje nebo k černému kouři. Abychom tomu předešli, nejudržitelnější alternativou je použití kombinace solárních panelů a skladování energie akumulátoru. Během dne lze poptávku po energii pokrýt solárními panely, které také dobíjí baterie v akumulátorovém systému skladování energie. V noci, nebo když slunce nemůže poskytnout dostatek energie, převezme systém skladování energie vedení. Tím se optimalizuje použití generátoru, který se šetří pro použití, když je opravdu potřeba, a eliminují se veškeré emise CO2 po celou dobu používání. 

systém skladování energie, telekomunikační aplikace