Zavřít
Green leaf with water drops for background

Ekologická řešení | Průvodce

Pokud cítíme potřebu větší ohleduplnosti k životnímu prostředí, inovujeme, abychom mohli představit udržitelná řešení, která zvýší provozní účinnost a umožní rychlou návratnost investic.
zelená řešení

Vedeme přechod na ekologická řešení

Udržitelnost je středem pozornosti v mnoha průmyslových odvětvích poháněných stroji. Přínosy přechodu k ekologičtějším technologiím jsou zřejmé z hlediska životního prostředí, ale mohou také přinést významné obchodní výhody provozovatelům. Ve společnosti Atlas Copco vyvíjíme inovativní návrhy, které našim partnerům pomohou dosáhnout vyšší úrovně udržitelnosti a optimalizovat provoz v procesu.

V současnosti, kdy mnozí tvrdí, že stojí v čele změn, jsme vyvinuli portfolio řešení, která se zaměřují na udržitelnost a současně zajišťují lepší efektivitu a přispívají k nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) než tradiční alternativy.

Výzvy a řešení

Vysvětlení změn

Kromě CO2 považují mezinárodní organizace za primární cíle v rámci snižování emisí z výfukových plynů motorů pevné částice (PM) a prekurzory ozónu, tedy oxidy dusíku (NOx) a uhlovodíky (HC).

Vědecky podložené cíle

Naším cílem je do roku 2030 snížit emise z přímých provozních činností o 46 % v porovnání s naší základní úrovní z roku 2019. Budeme také usilovat o snížení emisí z našeho hodnotového řetězce, zejména s ohledem na uhlíkový dopad používaných výrobků, o 28 %.

Obnovitelné energie

Využívání obnovitelných zdrojů může snížit provozní náklady, emise a spotřebu paliva až o 100 %. Naše ekologické výrobky jdou ruku v ruce s obnovitelnými zdroji!

Baterie jako alternativa

Nedávný vývoj v oblasti lithium-iontových baterií s vysokou hustotou poskytuje výrobcům alternativní způsob řešení udržitelnosti. Tato technologie umožňuje provoz v bezemisních oblastech a místech s omezením hluku.

Přečtěte si více o ....

Tato řešení jsou odpovědí na rostoucí poptávku po inteligentních strojích vyhovujících předpisům. Tyto produkty nabízejí mnoho výhod v oblasti provozu a provozuschopnosti a bez snížení účinnosti jsou schopny zajistit nulový hluk, nulové emise a nulovou spotřebu paliva.

Skutečné příběhy úspěchu našich udržitelných řešení

Objevte naše ekologická řešení, jejich klíčové funkce a doporučené aplikace.

Kdy a kde jsou nejúčinnější? Jaké obchodní výhody vám mohou nabídnout? Jak vám mohou pomoci dosáhnout vašich strategických cílů?

zelená řešení

Ekologická řešení | Průvodce

explainer icon