Zavřít

Růst tím správným způsobem

Ve skupině Atlas Copco Group znamená udržitelnost přinášet větší hodnotu všem zúčastněným stranám způsobem, který je ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědný.

Nejvyšší etické standardy

Všechny naše aktivity jsou v souladu s těmi nejvyššími etickými standardy. Přečtěte si více informací o těchto tématech:

  • Náš Etický kodex
  • Nahlašování nesprávného chování
  • Podpora našich obchodních partnerů
  • Kritéria obchodního partnera
  • Školení o Etickém kodexu 
  • Seznamy zakázaných a deklarovatelných látek

Talentovaní lidé a týmy

Naším cílem je mít pracovní prostředí, které přitahuje a udržuje ty nejnadanější lidi. Podívejte se, jak se u nás pracuje a jaký máme přístup:

  • Rozmanitost a začlenění
  • Příležitosti k rozvoji a růstu

Cíle Skupiny

Stanovili jsme si jasné cíle a měříme úspěch podle tří základních měřítek – lidí, planety a zisku.