10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Maximalizujte efektivitu instalace stlačeného vzduchu

Ušetřete na spotřebě energie a využijte maximální provozuschopnost pomocí analýzy, monitorování a optimalizací vaší kompresorovny

Hands of a service technicain putting the Airscan vibration measurement device on compressor element

Proč optimalizovat instalaci stlačeného vzduchu?

Váš systém stlačeného vzduchu může být jedním z největších faktorů ve výši faktury za energie. Zvýšení energetické účinnosti může mít velký dopad na vaše náklady a zároveň může přispět ke snížení vašich emisí CO2.

Úspora energie

Analýza, optimalizace a monitorování systému stlačeného vzduchu vám umožní snížit spotřebu energie.

ikona zaškrtnutí

Maximální provozuschopnost

Použití nejnovějších technologií monitorování a řízení zajistí stabilitu a maximální provozuschopnost systému.

ikona zaškrtnutí

Lepší obchodní rozhodnutí

Objevte příležitosti pro zvýšení účinnosti a následné úspory.

ikona zaškrtnutí

Zvyšte účinnost kompresoru

Spotřeba energie představuje až 70 % nákladů na životní cyklus instalace stlačeného vzduchu. Přístup společnosti Atlas Copco se zaměřuje na snížení celkových nákladů na energii, což znamená, že se zkoumáme instalaci stlačeného vzduchu, od výroby stlačeného vzduchu až po distribuční síť a poptávku.

 

Zjistěte, jak můžete maximalizovat účinnost kompresorovny.

Obraťte se na některého z našich servisních specialistů

Jak optimalizovat systém stlačeného vzduchu

Nechte naše odborníky pracovat a využijte potenciál úspor v celé síti stlačeného vzduchu!

Green trees - Optimization

Poznejte svůj systém stlačeného vzduchu

Víte, zda je váš systém stlačeného vzduchu efektivní?
Pomocí řešení AIRScan kontrolujeme celý váš vzduchový systém, od kompresorů přes potrubní síť vzduchu až po místo odběru. Na základě těchto kontrol identifikujeme potenciální úspory a doporučujeme kroky pro jejich dosažení.

Eliminujte úniky stlačeného vzduchu

Věděli jste, že až 20 % spotřeby energie ve vašem systému stlačeného vzduchu může být ztraceno v důsledku úniků vzduchu? To je hodně peněz, které vyletí oknem. Řešení RePress odstraní netěsnosti, když je rozvodná síť pod tlakem, a navíc bez nutnosti demontáže potrubí nebo spojek.

Upgrade ovládacích prvků kompresoru

 Centrální řízení kompresorů u instalací s více kompresory vede k přesnější regulaci tlaku na výstupu a nižší spotřebě energie. Modernizace vybavení s použitím naší nejnovější technologie vede ke zvýšení účinnosti.

Využijte tepelnou energii

Během komprese vzduchu se generuje teplo. To je odváděno do chladicího systému a vypuštěno do atmosféry. Tuto tepelnou energii lze však dobře využít. Právě zde přichází na řadu technologie využití odpadního tepla. Dokáže toto teplo využít například k vytápění výrobních prostorů, ohřevu vody nebo pro průmyslové procesy. Váš kompresor „vytváří“ energii. Neplýtvejte jí!

Monitorujte vaší instalaci stlačeného vzduchu

Systém SMARTLINK umožňuje monitorovat výkon a servisní stav veškerých zařízení ve vaší kompresorovně. Podrobné zprávy vám pomohou sledovat vaši energetickou účinnost a také umožňují řízení energie podle normy ISO 50001.

Obraťte se na některého z našich servisních specialistů

Optimalizujte využití a umístění strojů

Často kladené dotazy

Přístup společnosti Atlas Copco se zaměřuje na snížení celkových nákladů na energii, což znamená, že zkoumáme instalaci stlačeného vzduchu, od výroby stlačeného vzduchu po distribuční síť a poptávku. Určíme oblasti, kde lze potenciálně dosáhnout úspor. Poté doporučíme vhodná opatření k optimalizaci situace. Zvýšení energetické účinnosti instalace stlačeného vzduchu vám může ušetřit spoustu peněz.

Na základě využití kompresorů a požadavků na tepelnou energii ve vašich provozech může společnost Atlas Copco stanovit možné úspory pomocí kalkulačky potenciálních úspor energie. Kalkulačka ukazuje, kolik odpadního tepla můžete obnovit a kolik můžete ušetřit na celkových nákladech na energii. Až 90 % tepla generovaného kompresorem lze rekuperovat nebo znovu použít. Zjistěte více o využití odpadního tepla

Naši kvalifikovaní technici energetických auditů provádějí odborný energetický audit vzduchového systému a identifikují oblasti ztrát nebo neefektivity ve vašem systému stlačeného vzduchu. Podrobná zpráva upozorňuje na neefektivní místa a předkládá návrhy, jak optimalizovat výkon a spotřebu energie vaší instalace. Typický systém AIRScan identifikuje znatelná opatření, která vedou k 25–30% úsporám energie a významnému snížení emisí CO2. Nebudou-li audit vaší instalace provádět naši specialisté, hrozí, že přijdete o možnost výrazného snížení spotřeby energie.

Bez centrálního řídicího systému kompresorů lze zatěžovací a odlehčovací tlak u jednotlivých kompresorů nastavit tak, aby stroj reagoval na poptávku po vzduchu. Pokud poklesne tlak v systému, dojde k zapnutí a zatížení dalšího kompresoru. Pořadí však bude vždy stejné a nebudou plně využity výhody řízeného pohonu. Výsledek: vyšší než požadovaný tlak, příliš dlouhá doba běhu v odlehčeném stavu a… velké náklady na energii.

Zjistěte, jak vám náš centrální řídicí systém pomáhá šetřit peníze.