Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Maximalizujte efektivitu instalace stlačeného vzduchu

Ušetřete na spotřebě energie a využijte maximální provozuschopnost pomocí analýzy, monitorování a optimalizací vaší kompresorovny

Úspora energie

Analýza, optimalizace a monitorování systému stlačeného vzduchu umožní snížit spotřebu energie

Maximální provozuschopnost

Použití nejnovějších technologií monitorování a řízení zajistí stabilitu a maximální provozuschopnost systému.

Lepší rozhodování

Objevte příležitosti pro zvýšení účinnosti a následné úspory.

Spotřeba energie tvoří u instalace stlačeného vzduchu až 70 % nákladů na jeho životnost. Zjistěte, jak můžete zvýšit účinnost kompresorovny.

Poznejte svůj systém stlačeného vzduchu

Víte, zda je váš systém stlačeného vzduchu efektivní?
Kontrolujeme celý váš vzduchový systém, od kompresorů přes potrubní síť vzduchu až po místo odběru. Na základě těchto kontrol identifikujeme potenciální úspory a doporučujeme kroky pro jejich dosažení.

Eliminujte úniky stlačeného vzduchu

Věděli jste, že až 20 % spotřeby energie ve vašem systému stlačeného vzduchu může být ztraceno v důsledku úniků vzduchu? To je hodně peněz, které vyletí oknem.
Řešení RePress odstraní netěsnosti, když je rozvodná síť pod tlakem a navíc bez nutnosti demontáže potrubí nebo spojek.

Využijte tepelnou energii

Během komprese vzduchu se generuje teplo. To je odváděno do chladicího systému a vypuštěno do atmosféry. Tuto tepelnou energii lze však dobře využít.
Právě zde přichází na řadu technologie využití odpadního tepla. Ta toto teplo dokáže využít například k vytápění výrobních prostorů, ohřevu vody nebo pro průmyslové procesy. Váš kompresor „vytváří“ energii. Neplýtvejte jí!

Modernizujte vaše řízení

Centrální řízení u instalací s více kompresory vede k přesnější regulaci tlaku na výstupu a nižší spotřebě energie. Modernizace vybavení s použitím naší nejnovější technologie vede ke zvýšení účinnosti.

Monitorujte vaší instalaci stlačeného vzduchu

Systém SMARTLINK umožňuje monitorovat výkon a servisní stav veškerých zařízení ve vaší kompresorovně. Podrobné zprávy vám pomohou sledovat vaši energetickou účinnost a také umožňují řízení energie podle normy ISO 50001.

Získejte rychlý a snadný přístup k informacím o vzduchovém kompresoru

Airlink je mobilní aplikace s možností přizpůsobení, která upozorňuje na klíčový provozní stav a ukazatele výkonu vaší instalace stlačeného vzduchu. Vy tak můžete sledovat tyto informace na libovolném místě a kdykoli. 

Maximalizujte efektivitu instalace stlačeného vzduchu

explainer icon