10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory
Zavřít
Sušička vzduchu

Kompletní řada sušičů stlačeného vzduchu

Naše řada sušičů stlačeného vzduchu chrání systémy a procesy spolehlivým, energeticky účinným a nákladově efektivním způsobem.

Ochrana systémů a procesů stlačeného vzduchu

Upravený vzduch pomáhá zabránit korozi potrubí, poškození produktů a předčasnému selhání pneumatických zařízení

Zachovává kvalitu vašeho konečného produktu

Kompletní řada výrobků s rosným bodem od +3 do −70 °C, která zajistí správnou kvalitu vzduchu pro vaši aplikaci

Energeticky úsporné sušičky vzduchu

Všechny naše sušičky stlačeného vzduchu jsou navrženy tak, aby byly co nejefektivnější, nejekologičtější a přispěly ke snížení uhlíkové stopy

Máte v systému stlačeného vzduchu vodu?

Proč mám v kompresoru vodu?

K tomuto problému dochází všude a může mít vážné důsledky pro váš systém stlačeného vzduchu a kvalitu koncového produktu. Příčinou vody v systému stlačeného vzduchu je kondenzace, ke které dochází při stlačování. 
Množství vody určují následující faktory: 

 • Podmínky sání 
 • Kvalita okolního vzduchu 
 • Tlak 

Obsah vlhkosti je vyšší v teplém a vlhkém vzduchu, což znamená, že z kompresoru vychází více vody. Stlačený vzduch obsahuje méně vody a snadněji se suší. Vezměte si například houbu, která je nasáklá vodou – čím více se stlačí, tím méně vody obsahuje.

Proč přidat sušič vzduchu do systému stlačeného vzduchu?

Sušička stlačeného vzduchu MDG

Voda a vlhkost ve stlačeném vzduchu škodí většině nástrojů a zařízení poháněných stlačeným vzduchem. U procesů využívajících stlačený vzduch pro zpracování produktů platí to samé. Ke kompresnímu cyklu neodmyslitelně patří to, že se v okruhu stlačeného vzduchu často tvoří volná voda.

Neošetřený stlačený vzduch, který obsahuje pevné, kapalné a plynné nečistoty, představuje významné riziko, protože může poškodit váš vzduchový systém a koncový produkt. Vlhkost, jedna z hlavních složek neošetřeného vzduchu, může způsobit následující problémy: 

 • Voda v systému stlačeného vzduchu často způsobuje korozi, která vede ke tvorbě rzi v systému stlačeného vzduchu. Částice rzi se následně uvolňují a prochází systémem stlačeného vzduchu. Koroze vzduchových nebo plynových přístrojů vede k přerušení nebo zastavení systémových procesů. 
 • Způsobuje opotřebení vnitřní části potrubí stlačeného vzduchu, vedoucího ke vzniku děr a tedy k úniku vzduchu, což má za následek pokles tlaku. Výsledkem je ztráta energie a peněz. 
 • To může vést k poškození nebo selhání nástrojů na stlačený vzduch a může způsobit kontaminaci zpracovávaných produktů. Volná voda nebo vlhkost v systému stlačeného vzduchu může podporovat množení bakterií nebo vést k absorbování vlhkosti zpracovávaným produktem, což vede k odchylkám kvality a zmetkovosti produktů. Například může mít nepříznivý vliv na barvu, přilnavost a kvalitu povrchu laku aplikovaného stlačeným vzduchem. To vede k vyřazení produktu a ovlivnění výnosnosti. 
 • Voda může za chladného počasí zamrznout v ovládacích vedeních, což může vést k poruše ovládacích prvků.

Jak funguje sušička vzduchu?

Sušičky vzduchu odstraňují vlhkost ze vzduchu.
Každý druh sušičky – adsorpční sušička, kondenzační sušičkamembránová sušička – využívá vlastní způsob odstraňování vlhkosti.

Míra suchého stlačeného vzduchu po zpracování se nazývá „rosný bod“. Čím nižší je teplota rosného bodu, tím menší je množství vodní páry ve vzduchu. Rosný bod představuje skutečnou teplotu, při které začíná kondenzace. Pokud je například rosný bod -40 °C, znamená to, že kondenzace začne pouze tehdy, když teplota stlačeného vzduchu klesne na -40 °C.

Vše o sušičkách stlačeného vzduchu

Jak vybrat správnou sušičku vzduchu pro můj vzduchový kompresor?

Výběr správné sušičky vzduchu pro kompresor. Před výběrem sušičky vzduchu je důležité u vašeho zařízení určit požadavky na vlhkost.

Loading...

Co je sušička vzduchu s řízeným pohonem?

Sušička s řízeným pohonem (VSD) u systému stlačeného vzduchu snižuje náklady na energii a současně produkuje vzduch s konstantně nízkým rosným bodem. Řídí otáčky kompresoru tak, aby odpovídaly vašim požadavkům na vzduch.

Loading...

Stáhněte si dokumentaci k sušičkám stlačeného vzduchu

Typy sušiček vzduchu

Objevte naši kompletní řadu sušičů stlačeného vzduchu:

 • Adsorpční sušičky vzduchu
  – Dvouvěžové adsorpční sušiče vzduchu: sušiče se studenou regenerací, sušiče s dmychadlem čisticího vzduchu, sušiče s dmychadlem bez profukování, sušiče využívající teplo z komprese, vyhřívané sušiče s využitím čisticího vzduchu
  – Rotační bubnové sušiče
 • Kondenzační sušiče vzduchu
 • Membránové sušiče vzduchu

Kompletní řada sušičů stlačeného vzduchu

explainer icon