10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít
AIRScan Acoustic Camera in use

AIRScan – audit vzduchového kompresoru s konkrétními doporučeními

AIRScan je komplexní audit celé instalace stlačeného vzduchu, včetně vstupu energie, poptávky po průtoku vzduchu, tlaku v systému, kvality vzduchu, poklesů tlaku a dalších ukazatelů za významné období.
    Kontaktujte nás

Popis

Je váš systém stlačeného vzduchu účinný?

Zpráva auditu AIRScan poskytuje jasné shrnutí pro osoby s rozhodovací pravomocí a také podrobné vyhodnocení problémů a řešení pro technické pracovníky. Náš jedinečný software pro audit kompresoru simuluje různé konfigurace vaší instalace stlačeného vzduchu. To nám umožňuje poskytnout realistické projekce možných úspor energie a přínosů pro životní prostředí. 

Audit vzduchového kompresoru

Co pro vás může audit AIRScan udělat?

Audit spotřeby energie AIRScan

Energetický audit změří všechny relevantní parametry a ukáže stav vašeho systému. Nástroje jsou nainstalovány během provozu, takže není nutné zastavovat výrobu. Náš vlastní analytický software simuluje různé konfigurace systému stlačeného vzduchu.

Analýza vibrací AIRScan

Analýza vibrací je kontrola stavu elementu kompresoru, převodovky, spojky, hnacího ústrojí a dalších rotujících součástí. Jedná se o dokonalý nástroj pro prevenci nákladných poruch. 

Kvalita vzduchu AIRScan

Analýza kvality vzduchu používá nejmodernější nástroje ke kontrole čistoty stlačeného vzduchu. Je dodávána se srozumitelnou zprávou, včetně doporučení, jak dosáhnout kvality vzduchu, kterou potřebujete. 

Detekce úniku AIRScan

Naše nejmodernější akustická kamera detekuje o 40 % více úniků než tradiční nástroje při dvojnásobné rychlosti. Zpráva o úniku vzduchu obsahuje potenciál úspor a seznam priorit pro opravy. Se systémem RePress jsou netěsnosti odstraněny, i když je rozvodná síť pod tlakem, a bez demontáže potrubí nebo spojek.

 

Audit energie vzduchového kompresoru

Jakou mám záruku kvality auditu systému vzduchového kompresoru?

Systém AIRScan při vyhodnocení energetické účinnosti výroby stlačeného vzduchu postupuje podle normy ISO 11011. To zajišťuje vyhodnocení kompletní instalace podle jasně definovaného rámce. Pokud navíc uživatel zavedl nebo uvažuje o zavedení systému řízení energie podle normy ISO 50001, lze audit systému AIRScan použít jako základní srovnávací test.

Jaké je riziko, pokud by audit našeho systému provedl někdo jiný?

Riziko spočívá v nesprávné analýze s nekompetentním doporučením vedoucím k investicím do řešení, která se nevyplatí. Specializovaní energetičtí konzultanti naší společnosti zajišťují nezávislé poradenství na míru upravené podle konkrétních okolností a na základě nejnovějších poznatků a inovací v technologii stlačování vzduchu.

Výhody

Proč audit vzduchového kompresoru?

Šetřete energií: snížení nákladů až o 30 %
Jedinečný software pro audit kompresoru naší společnosti simuluje různé konfigurace instalace stlačeného vzduchu. To nám umožňuje poskytnout realistické projekce potenciálních úspor energie
Rozhodněte se pro energetickou účinnost
Systém AIRScan nabízí spolehlivou analýzu a doporučení pro zlepšení energetické účinnosti, na jejichž základě lze jednat
Přehledné zprávy
Zprávy systému AIRScan poskytují souhrnné informace pro rozhodující osoby i hloubkové vyhodnocení problémů a řešení pro techniky

Soubory ke stažení

Související služby

Maximalizujte efektivitu instalace stlačeného vzduchu

Související příběhy

Přečtěte si další informace o auditech vzduchových kompresorů

Obraťte se na některého z našich servisních specialistů.