10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory
Zavřít
rotační šroubový vzduchový kompresor

Vysvětlení činnosti rotačních šroubových vzduchových kompresorů

Podívejte se na naši kompletní nabídku rotačních šroubových vzduchových kompresorů pro všechny aplikace, využijte odborných znalostí našeho týmu expertů na stlačený vzduch a vyberte vhodný rotační šroubový kompresor pro vaše potřeby.

Proč pořídit rotační šroubový kompresor?

Šroubové vzduchové kompresory nemají na rozdíl od pístových kompresorů žádné ventily a nepůsobí v nich žádné jiné mechanické síly, které by způsobovaly nerovnováhu. Díky tomu může šroubový vzduchový kompresor běžet ve vysokých otáčkách a vyvinout tak velký průtok při malých vnějších rozměrech. Rotační vzduchový kompresor je proto ideální pro použití na pracovištích i v průmyslovém měřítku tam, kde je nutná nepřetržitá dodávka vzduchu. Dvě primární verze, bezolejová a se vstřikováním oleje, s možnostmi pohonu s pevně stanovenými otáčkami nebo řízeného pohonu.

Ilustrace zobrazující některé součásti uvnitř olejem mazaných rotačních šroubových kompresorů řady G

Pohled z boku na rotační šroubový kompresor Atlas Copco řady G osazený na vzdušníku a ve standardním provedení.

Hlavní výhodou rotačních šroubových kompresorů je energetická účinnost. Tento typ kompresoru má ale i řadu dalších výhod:

  • Nepřetržitý provoz při teplotách do 46 °C
  • Malé pronikání oleje (pouze 3 ppm) v případě strojů mazaných olejem
  • Nulová ztráta kapacity v průběhu času Nízká hlučnost
  • Malé půdorysné rozměry na místě instalace
  • Žádný pracovní cyklus

Půdorysné rozměry instalace lze dále zmenšit při použití variant "Full-Feature". Tyto stroje mají zabudovaný kondenzační sušič (rosný bod na výstupu kompresoru je +4 °C).

 

K dispozici je široká škála variant rotačních šroubových kompresorů pro individuální i průmyslové aplikace ve výkonovém pásmu 2,2 až 500 kW. Nedávno představené produkty nabízejí i pokročilá provedení jako např. vertikální provedení s přímým pohonem. Dalším charakteristickým prvkem jsou hnací motory s permanentním magnetem a pohony řízené frekvenčním měničem. Tyto systémy umožňují dosáhnout až 50% úspory energie oproti konvenčním konstrukcím s pevně stanovenými otáčkami.

Jaké typy rotačních šroubových kompresorů existují?

Šroubové kompresory se vstřikem oleje

Olejem mazaný rotační šroubový kompresor Atlas Copco řady G

Olejem mazaný šroubový kompresor Atlas Copco řady G osazený na vzdušníku

Tato varianta se někdy nazývá též kompresor zaplavený olejem. Technický termín ale zní kompresor se vstřikováním oleje.

V olejem mazaných rotačních šroubových kompresorech je olej vstřikován do kompresní komory. Olej pak chladí a maže element kompresoru. Pomáhá také odvádět teplo z procesu komprese a minimalizuje úniky v kompresní komoře. Další výhodou oproti pístové technologii je to, že olejem mazané kompresory umožňují tolik různých způsobů použití, kolik je odvětví. Po tomto typu kompresoru zpravidla sáhne uživatel, který potřebuje velké objemy vzduchu pod středně velkým tlakem.

Jednou z hlavních předností oceňovanou uživateli je absence pracovního cyklu. Rotační šroubový kompresor se vstřikováním oleje může běžet celý pracovní den bez jakýchkoli nežádoucích jevů. Je to pro něj dokonce výhodné. Tato vlastnost je důležitá zejména ve výrobě, kdy zastavení kompresoru znamená prostoj výrobního procesu.

Lze jej použít i tam, kde lze jen obtížně předvídat spotřebu vzduchu nebo kde je nežádoucí jeho odběr regulovat. Nebo byste snad chtěli, aby kompresor rozhodoval o tom, kdy budete moci pracovat?

Bezolejové šroubové kompresory

Pohled z boku na bezolejový rotační šroubový kompresor Atlas Copco ZR VSD+

Pohled z boku na bezolejový rotační šroubový kompresor Atlas Copco ZR VSD+

Bezolejové (oil-free) šroubové kompresory jsou, stejně jako olejem mazané varianty, známy i pod jinými názvy. Uživatelé je často nazývají jako bezmazné kompresory nebo no oil kompresory. Tyto názvy ale mohou být poněkud zavádějící. Konvenční názvosloví těchto kompresorů má důvod v přítomnosti (resp. nepřítomnosti jako v našem případě) oleje v procesu komprese.

I v bezolejovém kompresoru je ale v jiných procesech používán olej – jde například o chlazení motoru nebo odvod tepla z rotorů. Některé varianty využívají jako alternativní mazivo vodu. Příkladem jsou naše kompresory se vstřikováním vody AQ. Jiné varianty pracují se speciálním povlakem na rotorových elementech, který eliminuje nutnost používání maziv.

Právě tento princip využívají naše nejpoužívanější bezolejové rotační šroubové kompresory ZR. Bezmazné kompresory se využívají zejména v citlivých odvětvích. Důvodem je to, že vyhovují přísným normám platným v potravinářském, nápojovém či farmaceutickém průmyslu. Splňují i přísné požadavky kladené na ropný a plynárenský průmysl.

Jaký je princip činnosti rotačního šroubového kompresoru?

Zde se podíváme blíže na technologii šroubových vzduchových kompresorů se dvěma šroubovými elementy. Co je šroubový kompresor a na jakém základním principu funguje?

Vnitřní a vnější rotory používané v technologii šroubových kompresorů se dvěma šroubovými elementy

Vnitřní a vnější rotor kompresoru

Šroubový kompresor se dvěma šroubovými elementy je jedním z typů rotačních objemových kompresorů, který byl vyvinut ve 30. letech dvacátého století. Jeho hlavní charakteristikou je sestava vnitřního a vnějšího rotoru poháněná vnitřním rotorem nebo rozvodovými koly:

  • V případě šroubového kompresoru se vstřikováním oleje je vnější rotor poháněn vnitřním rotorem.
  • V případě bezmazného kompresoru jsou oba rotory poháněny rozvodovými koly, což zajišťuje rovnoměrný chod s minimální konstrukční vůlí mezi oběma prvky.

Základní princip šroubového kompresoru spočívá v tom, že vnitřní (hlavní) a vnější (vedlejší) rotor se otáčí opačným směrem. Tím dochází k nasávání vzduchu mezi rotory. Vzduch procházející kolem rotorů je stlačován vlivem zmenšení prostoru mezi rotory a skříní.

Stlačený vzduch je poté vytlačován z výstupu. I když patří do stejné třídy, jsou rotační šroubové kompresory složitější než pístové kompresory. Otáčky šroubových rotorů jsou optimalizovány na určitou hodnotu. Cílem je minimalizovat mechanické ztráty (způsobené teplem vznikajícím při velmi vysokých otáčkách) i objemové ztráty (únik vzduchu při velmi nízkých otáčkách) během komprese.

Dobrým příkladem šroubového kompresoru schopného dodávat velký objem stlačeného vzduchu při malých půdorysných rozměrech jsou naše vzduchové kompresory GA VSD+. Více informací o našich technologiích pro výrobu stlačeného vzduchu naleznete na našem portálu Wiki. Nebo se můžete ještě dnes obrátit na náš tým a vybrat správně dimenzovaný šroubový kompresor přesně podle vašich potřeb.

Vysvětlení činnosti rotačních šroubových vzduchových kompresorů

explainer icon