Zavřít

Průběžné vzdělávání

V našem propojeném a dynamickém světě je nezbytné, abychom se neustále učili a rozvíjeli své dovednosti. Máme kulturu, která aktivně podporuje trvalé vzdělávání, což přispívá k profesnímu a osobnímu rozvoji každého zaměstnance. U nás sami rozhodujete o své profesní kariéře a máte k dispozici podporu s neustálým rozvojem kvalifikace.             

Woman and man discussing about details on tablet.

Vaše poslání

Když začínáte, máte před sebou poslání – obvykle s časovým rámcem tří až pěti let. Na základě prohlášení o poslání vznikne vize, která objasňuje, jak budete své poslání realizovat. Přemýšlíte o ní jako o strategii k dosažení vašeho poslání.  

Široké portfolio vzdělávacích příležitostí

Naše vzdělávací aktivity jsou snadno dostupné prostřednictvím různých formátů pro zajištění nejvhodnějšího studijního prostředí: může to být online, prostřednictvím videa, podcastů, ve výrobě nebo v klasické učebně. 

Learning Link je naše komplexní výukové rozhraní pro vzdělávání a rozvoj kvalifikace

Learning Link je náš systém řízení vzdělávání v rámci celé Skupiny. Nabízíme v něm širokou škálu vzdělávacích aktivit. Kromě našich vlastních kurzů máte přístup k více než 15 000 kurzům a videím sítě LinkedIn, které pokrývají vše od automatizace a umělé inteligence až po obchodní nebo kreativní témata – a můžete se učit i na cestách, kdykoli a kdekoli! 

Žena pracující ve výzkumu a vývoji
Týmová schůzka

Průběžné koučování a zpětná vazba

Abyste získali představu, jak to probíhá, zamyslete se nad vzájemným vzděláváním mezi spolupracovníky, vedením, mentoringem a zpětnou vazbou od zákazníků. 

Svůj vlastní vývoj si řídíte sami

Pevně věříme, že jste strůjcem své vlastní kariéry.