Závěsné a montážní systémy

Adaptabilní a ergonomické

Montážní a zavěšené systémy Atlas Copco lze používat v řadě aplikací. Naše systémy pro organizaci pracovního prostoru zahrnují stojany na řídicí jednotky, rámy, komponentní montážní systém a další. Přečtěte si více

Univerzální utahování pro všechny aplikace

Pro aplikace s ručními nástroji je určen reakční závěsný systém HTS, který obsahuje zařízení pro lineární pohyb umožňující přesun ve svislém směru z důvodu umístění a reakce momentu. Ukotvený závěsný systém, FTS, je ideální pro všechny typy aplikací utahování. Systémy FTS i FTS vyžadují během používání pouze malou provozní sílu a poskytují nepřerušovaný pohyb.

Efektivní, organizované pracovní stanice

Kromě celkového zvýšení bezpečí obsluhy během montáže poskytují montážní systémy Atlas Copco prostorově nenáročná řešení zaměřená na optimalizaci pracovní stanice. Náš systém pro montáž součástí CMS poskytuje neomezené možnosti montáže nástrojů, řídicích jednotek a příslušenství. Pro pracovní prostory vyžadující větší prostor poskytují naše stojany a rámy na řídicí jednotky ideální správu a vedení kabelů i snadný přístup k řídicím jednotkám na pracovišti.

Zobrazit méně