Atlas Copco Česká republika - Průmyslové nářadí a řešení
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Produktivita

Jedna z nejdůležitějších metrik výkonu pro úspěch ve výrobním a montážním průmyslu.

Produktivita je míra ekonomické výkonnosti, která porovnává množství vyrobeného zboží a služeb s množstvím zdrojů spotřebovaných k výrobě tohoto zboží a služeb. Jedná se o poměr výstupu ke vstupům a vyjadřuje efektivitu produktivního výstupu.

Proč je však produktivita v průmyslové výrobě tak důležitá? Důvodem je, že v konkurenčním tržním prostředí, kde se požadavky zákazníků neustále mění, schopnost „dělat více s méně prostředky“ byla a nadále bude hnací silou veškerého vývoje ve výrobě a montáži. Produktivitu lze zvýšit například zavedením časově efektivních metod výroby, nových technologií a efektivnějším využíváním daných zdrojů.

Díky své komplexní a špičkové nabídce v oblasti vývoje nástrojů a řešení, ergonomie, bezdrátového připojení, elektrifikace a udržitelnosti je společnost Atlas Copco výběrovým partnerem pro zvýšení produktivity na všech úrovních.

Produktivita je klíčovým faktorem moderní průmyslové výroby. Rádi bychom se s vámi podělili o naše poznatky, zkušenosti a znalosti, které vám pomohou zlepšit efektivitu vašich výrobních procesů. Nebo jinými slovy: maximalizovat výstup a minimalizovat vstup.