Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje
Zavřít

Často kladené dotazy – Servis pro průmyslové nářadí a montážní řešení

Všechny „často kladené dotazy“ týkající se naší nabídky servisu pro nářadí, software a vybavení

Instalační služby

Zvládnu instalaci sám?

Nedoporučujeme to. Špatná instalace vede ke zvýšeným nákladům, nižší produktivitě a nižší kvalitě. Podpora zkušeného a certifikovaného technika ze společnosti Atlas Copco zajišťuje rychlé a profesionální řešení problémů. V důsledku toho se lze vyhnout většině nejčastějších problémů při instalaci, což vám zajistí potřebný klid.

Proč je při instalaci nutné kalibrovat nové nářadí?

První věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je cesta nářadí od výrobního závodu k vám. Těžko můžete vědět, co se s nářadím mohlo stát během přepravy. Někdy může být nářadí před odesláním nějakou dobu skladováno.

Druhou věcí je skutečnost, že neexistuje mezinárodní standard pro kalibraci nářadí. V závislosti na vaší zemi a oboru existují různé kalibrační standardy.

Proto musí akreditovaný partner kalibrovat nové vysoce přesné elektrické nářadí již od prvního dne. Tento postup vám zajistí maximální využití a plnou kontrolu nad kvalitou výroby.  

Proto je kalibrace ihned první den zásadní součástí naší instalační služby.

Které bezpečnostní faktory je třeba zohlednit při instalaci nářadí?

Úplně všechny. Podnikáme s ručním nářadím, a bezpečnost obsluhy je vždy naší prioritou.  

Můžeme snížit bezpečnostní rizika tím, že zajistíme, aby profesionální certifikovaní technici prováděli instalaci bezpečně, ať už se jedná o nářadí elektrické, pneumatické nebo hydraulické.  

Při interakci lidí a strojů vždy hrozí řada dalších rizik – například zpětné reakční síly, místa přiskřípnutí a příslušenství, jako jsou nástavce a brusné kotouče. Z toho důvodu je pro zajištění bezpečnosti obsluhy nezbytné naše instalační školení.

Jaký je nejlepší způsob instalace nářadí a softwaru společnosti Atlas Copco?

Máme EasyStart, naše instalační služby pro nářadí i softwarové produkty.

Standardní balíček EasyStart pro nářadí zahrnuje kalibraci, kontrolu výsledků utahování spojů a školení obsluhy. Navíc nakonfigurujeme softwarová rozhraní a zajistíme připojení periferních zařízení. Standardní balíček EasyStart si můžete přizpůsobit přidáním pokročilých strategií utahování, dalších programových sad, příslušenství a fyzických ovladačů.

Standardní balíček EasyStart pro softwarové produkty zahrnuje instalaci, základní konfiguraci a testování funkcí a rozhraní. Kromě toho nabízíme certifikované školení uživatelů a zálohování všech provedených prací.

 

 

Řešení pro správu údržby průmyslového nářadí, softwaru a zařízení

Co je preventivní údržba?

Preventivní údržba je jakákoli preventivní činnost prováděná na nářadí nebo montážním zařízení, která obecně zahrnuje výměnu opotřebovaných dílů nebo mazání – například pomocí soupravy pro údržbu. Po preventivní údržbě je nutné provést test. Pokud pracujeme s montážním nářadím, je nutná také kalibrace. K provádění testů a kalibrací budete potřebovat dílnu s ručním nářadím, specifickým vybavením a odbornými techniky. 

Co je Středisko správy nástrojů?

Středisko správy nástrojů (TMC neboli Tool Management Center) je součástí naší smlouvy o úrovni služeb Uptime. Jedná se o jedinečný servisní model společnosti Atlas Copco, kdy se naši zaměstnanci pohybují v zařízeních zákazníka, v rámci pevně stanovených plánů a v určeném prostoru. V tomto prostoru jsou vybaveni všemi potřebnými nástroji pro opravy nebo údržbu nářadí společnosti Atlas Copco nebo jiných značek utahovacího nářadí, nástrojů pro demontáž, rázového nářadí, zdvihacích zařízení atd., a také pro správu instalované základny.

V Středisko správy nástrojů provádějí naši certifikovaní servisní technici a inženýři konkrétní preventivní údržbu a kalibrace. Přebírají odpovědnost za údržbu zaměřenou na spolehlivost (RCM neboli Reliability Centered Maintenance), podporu linky, nastavení a správu dokumentů ISO. Naším cílem je zkrátit časové plány (Turn Around Times), aby se zvýšila produktivita zákazníků.

Co je údržba softwaru?

Software vyžaduje několik typů údržby. Může to být jen rutinní úkol, protože někteří uživatelé objevili chyby, nebo to může být významná událost. Níže jsou uvedeny některé typy údržby podle příslušného účelu:

 • Nápravná údržba slouží k nápravě nebo opravám problémů zjištěných uživateli nebo z chybových hlášení uživatele.
 • Adaptivní údržba slouží k udržení aktuálnosti softwarových produktů a jejich přizpůsobování neustále se měnícímu světu technologií a podnikání.
 • Zdokonalující údržba slouží k udržení relevantnosti softwaru po dlouhou dobu. Poskytuje nové funkce a splňuje nové požadavky uživatelů na vylepšení softwaru a zvýšení spolehlivosti a výkonu.
 • Preventivní údržba slouží k prevenci budoucích problémů. Jejím cílem je zabývat se problémy, které nyní nejsou významné, ale mohou v budoucnu způsobit závažné potíže.

Smlouvy o údržbě softwaru TechCover od společnosti Atlas Copco zahrnují vše výše uvedené a ještě více! Starají se nejen o správný stav a dostupnost softwaru, ale také pomáhají uživatelům využívat software opravdu naplno prostřednictvím pravidelných školení, pomoci se správou změn a obecnou podporou aplikací.

Proč potřebuji údržbu softwaru?

Životnost softwaru nezačíná zahájením kódování a nekončí uvedením produktu na trh. Namísto toho jde o průběžný životní cyklus, který softwaru umožňuje vyvíjet se a poskytovat vyšší hodnotu prostřednictvím vývoje a údržby.

Technologie se rychle mění a software, pokud se používá, musí být aktualizován a řádně udržován.

Smlouvy o údržbě softwaru poskytované profesionálními dodavateli softwaru nabízejí bezstarostnou ochranu tím, že za vás budou řešit problémy s kompatibilitou, chybami a další potíže se softwarem.

Z hlediska nákladů vám smlouvy o proaktivní údržbě softwaru umožní získat kontrolu nad rozpočtem na údržbu softwaru. Pokud máte krytí na problémy se softwarem a dostáváte pravidelné aktualizace, vaše celkové výdaje na IT se sníží na plánovaný roční poplatek za údržbu. To eliminuje neočekávané náklady na opravy a samozřejmě také náklady na prostoje ve výrobě způsobené softwarovými problémy. 

Co je kontrola stavu softwaru a proč je důležitá?

Kontrola stavu neboli TechCover je páteří smlouvy o údržbě. Kontrola stavu softwaru běží vedle vašeho softwarového produktu a v reálném čase monitoruje stav celého systému (aplikace, databázi, hostitele a síť).

Díky kontrole stavu můžeme poskytovat proaktivní služby a přímo automaticky opravovat drobné problémy.

 

 

Kalibrace nářadí a zařízení pro zajištění kvality

Jaký má kalibrace smysl?

V měřicí technologii a metrologii představuje kalibrace stanovení a zdokumentování odchylky mezi hodnotou odečtenou z měřicího přístroje a hodnotou indikovanou referenčním zařízením vyšší úrovně. Jednoduše řečeno, kalibrace je srovnání dvou hodnot, když jedna z těchto hodnot je již známá.

Jaký je rozdíl mezi kalibrací z výroby a akreditovanou kalibrací?

Akreditované kalibrace pro zajištění kvality mohou provádět pouze poskytovatelé akreditovaní podle normy ISO 17025.Měřicí zařízení musí být vysledovatelné podle národních norem a musí být stanovena nejistota měření. Požadavky na proces, systém, školení techniků a pravidelné audity jsou přísnější. Naproti tomu kalibrace zajištění kvality ve výrobním závodě mohou provádět i neakreditovaní poskytovatelé. Často se jedná o zjednodušený testovací postup, který nemusí být nutně vysledovatelný a založený na národních či mezinárodních normách, a nezahrnuje nejistoty měření. 

Co u kalibrace znamená návaznost?

Při kalibraci je popisuje vysledovatelnost proces, při kterém je nářadí kalibrováno přesnějším zařízením podle národní normy. Ve skutečnosti národní laboratoř kalibruje měřicí zařízení, aby zajistila ještě vyšší přesnost než u nářadí. Tento řetězec událostí nám poskytuje to, co definujeme jako „vysledovatelnost“ našich výsledků. 

Jaké jsou běžné laboratorní standardy pro kalibraci? Co je ISO 17025?

Zvažujete-li kalibraci, musíte mít jistotu, že vaše nářadí a měřicí zařízení jsou v dobrých rukou. ISO/IEC 17025 je norma definující kompetence pro laboratorní a terénní kalibrace, a je základním požadavkem pro to, aby se subjekt mohl stát akreditovaným poskytovatelem kalibrace. Několik výrobců originálního vybavení (OEM) používá standard řízení kvality automobilového průmyslu s označením IATF 16949 – International Automotive Task Force. Ten definuje požadavky pro dodavatele automobilového průmyslu, přičemž uvádí, že kalibraci musí provádět akreditovaná laboratoř.  

Jaké jsou běžné normy pro kalibraci nářadí a nástrojů?

ISO 5393 je rozsáhlá metoda testování výkonu elektrického nářadí a nástrojů a test schopností stroje se řídí vybranými součástmi této rozsáhlé normy. Němečtí výrobci OEM vyvinuli novou normu pro testování schopností strojů nazvanou VDI/VDE 2645–2, která může definovat certifikaci buď prostřednictvím certifikace celého nářadí, nebo certifikací nářadí pouze pro konkrétní aplikaci. Navíc tato norma pokrývá nejen utahovací moment, ale také kalibraci úhlu. 

Jaké jsou běžné kalibrační normy pro zajištění kvality?

ISO 6789 je akreditovaná kalibrace pro klíče zahrnující elektronické, dvojité a západkové klíče. EURAMET/cg-14 je dnes jedinou rozšířenou normou pro akreditovanou kalibraci snímačů utahovacího momentu pro účely kontroly kvality. Na většině trhů jsou na základě tohoto postupu uplatňovány příslušné státní normy pro akreditované kalibrace zajištění kvality. Za zmínku stojí také norma VDI/VDE 2648 pro kalibraci úhlů zařízení pro zajištění kvality: tato norma se používá globálně z důvodu chybějících mezinárodních norem. 

Jak často by se mělo kalibrovat elektrické nářadí a nástroje?

Podle mezinárodních směrnic od asociace ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) závisí kalibrační interval na několika faktorech, včetně četnosti používání, požadované přesnosti a interních požadavků na kvalitu ve vaší společnosti. Systém řízení kvality zákazníka by měl definovat interval kalibrace, jako je například ISO9001. Pokud však neexistují žádné požadavky na kvalitu nebo regulaci, doporučujeme provádět kalibraci nářadí a měřicích zařízení každých 12 měsíců. V mnoha aplikacích, kde má bezpečnost kriticky důležitý význam, nebo ve zdravotnických aplikacích vyžadují směrnice interval 3 až 6 měsíců.

Kalibrace je zahrnuta v našich programech preventivní údržby, konkrétně v programu ToolCover.

 

 

Poradenské služby a školení

Co je integrita spojů?

Integrita spojů znamená, že spoj lze utáhnout podle technických specifikací správným postupem utahování. Tento proces může zahrnovat správné zatížení upínací jednotky, utahovací moment, stabilní proces a metodu detekce poruchy.

Jak zajistit integritu spojů?

Díky vývoji utahování vám komplexní analýza zatížení upínací jednotky, utahovacího momentu a úhlu poskytne nejdůležitější faktory procesu utahování v reálném čase, což vám umožní porovnat výsledek utahování s vaším konstrukčním návrhem.  

Jak lze vyřešit problémy s konkrétními spoji?

Kvalita utahování je optimální řešení v případě problémů s konkrétními spoji. Změříme zatížení upínací jednotky, utahovací moment a celý postup spoje, včetně úrovně těsnosti upnutí, elasticity, plastické plochy a meze tažnosti. Všechny výše uvedené skutečnosti jsou nezbytné pro definování problému a zajištění dostatečné specifikace cílového utahovacího momentu nebo procesu utahování. Pokud technika utahování nedokáže problém vyřešit, upozorníme na vylepšení ve vašem návrhu.  

Nabízíte e-learningové kurzy nebo jen školení v učebně?

V současnosti nabízíme především školení v učebně, zejména v oblastitechniky utahování. Na vybraných trzích jsou k dispozici i další typy školení v učebně, například školení obsluhy. Náš severoamerický trh využíváme k testování nových e-learningových kurzů o technice utahování, které, jak doufáme, přinesou zákazníkům vysokou hodnotu, abychom je brzy mohli představit na dalších trzích. 

Je osnova kurzu stejná pro všechny účastníky?

Nabízíme kurzy utahování na různých úrovních: Základní, Pokročilý a Expert. Základní verze je k dispozici na většině trhů, zatímco verze Pokročilá a Expert jsou k dispozici na vybraných trzích. Kromě toho můžeme školení v učebně přizpůsobit dané skupině účastníků. Naším cílem je vyvíjet více školení pro osoby ze specifických funkcí v závodech našich zákazníků, jako je výroba, výzkum a vývoj, kvalita atd. 

Jak dlouho obvykle trvá kurz?

Délka kurzu může být různá, od půldenního až do 2–3 dnů v závislosti na požadavcích zákazníka a kategorii účastníků. Toto školení je často směsicí teoretických a praktických sekcí.

 

 

Zajištění kvality regulovaného procesu lepení

Jaké jsou běžné standardy procesu lepení? Co je ISO 21368?

Průmyslové normy, jako je ISO 21368, specifikují požadavky na provedení lepených spojů v odpovídající kvalitě a obecné organizační a oznamovací postupy pro profesionální výrobu, a to jak v dílnách, tak na pracovišti. Zahrnuje dodržování standardů kvality ve výrobě, vedení záznamů a umožnění kompletní dokumentace.

Jak lze zajistit regulovaný proces lepení?

Preventivní údržba, optimalizace procesu, školení, sledovatelnost dat a pravidelná analýza jsou nezbytné pro zajištění stálé kvality lepených spojů.

 • Sledovatelnost dat a monitorování parametrů poskytují důkaz o funkčnosti automatizovaného výrobního procesu.
 • Pravidelná preventivní údržba zajišťuje funkčnost vašeho zařízení, což má přímý dopad na stálou kvalitu vaší aplikace.
 • Naše nabídka školení připravuje pracovníky lepení, aby plnili své profesní odpovědnosti.
 • Nepřetržitá optimalizace procesu zajišťuje, abyste mohli splnit všechny předchozí požadavky na lepené spoje.

 

 

Servis řízený daty v prostředí výroby

Jaké výrobní data jsou nejdůležitější?

 • Data, která mohou zvýšit produktivitu a kvalitu
 • Data, která mohou podpořit neustálé zlepšování
 • Data, která mohou odhalit kritické problémy s kvalitou, indikace vedoucí k odstávkám nebo rozsáhlým přepracováním

Výrobci se vždy snažili shromažďovat cenná výrobní data pomocí časových úloh a vizuálních kontrol. Dnes se můžeme spolehnout, že inteligentní integrovaná zařízení automaticky vytvoří informace a podpoří sběr dat.  

Pro zlepšení celkové produktivity a kvality je však nezbytné výrobní data správně využívat. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci!

V čem spočívají výhody používání cloudového řešení pro analýzu dat?

ALTURE®, náš servis řízený daty, je řešení na bázi cloudu. Cloud jsme vybrali ze tří hlavních důvodů.

 • Osvojení nejlepších algoritmů a důkladně propracovaného strojového učení
 • Odstranění omezení výpočetního výkonu
 • Umožnění vzdálenéhořešení problémů

Kromě toho data v cloudu minimalizují přídavné práce oddělení IT u zákazníků. Moderní poskytovatelé cloudu zajišťují, aby data zůstala blízko zákazníkům, podporují nízkou latenci a dodržují národní legislativu týkající se dat.

Je třeba se obávat o kybernetickou bezpečnost při používání vašich služeb řízených daty?

Ne, ale musíte si být jisti, že splňuje požadavky vašeho oddělení IT.

Usilujeme o bezpečnost a přísně dodržujeme průmyslové standardy zabezpečení, jako jsou SOC-2 a ISO27001.

Používáme řešení MS Azure jako datové centrum, což poskytuje vysokou úroveň zabezpečení. Pro nás je zásadní, aby oddělení IT zákazníka schválilo naše nastavení a svěřilo nám správu informací. Z toho důvodu využíváme pouze spolehlivé technologie připojení podporované odborníky IT mnoha zákazníků.

Zákazník sdílí relevantní informace pouze pro účely optimalizace výrobních procesů a údržbu nářadí a nástrojů. Všechna data mimo tento rozsah jsou před odesláním do cloudové služby filtrována.

Při používání služby ALTURE® mají naši zákazníci plnou kontrolu nad přístupem. Uživatelé se přihlašují pomocí svého firemního účtu, zajišťují splnění platných požadavků na ověření v dané společnosti a pracují v uživatelsky přívětivém prostředí.

 

 

Jak vám můžeme pomoci?

Náhradní díly
Náhradní díly
Originální náhradní díly, servisní sady a servisní nástroje
 
Originální náhradní díly, servisní sady a servisní nástroje
Dokumenty související s produkty
Dokumenty související s produkty
Bezpečnostní informace, pokyny k produktům a návody nebo uživatelské příručky v systému ServAid
 
Bezpečnostní informace, pokyny k produktům a návody nebo uživatelské příručky v systému ServAid
Oprava
Oprava
Plná kontrola nad opravami
 
Plná kontrola nad opravami
Kalibrace
Kalibrace
Kalibrace nástrojů, akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality a testování nástrojů
 
Kalibrace nástrojů, akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality a testování nástrojů
Záruka
Záruka
Informace o záruce pro vaše zařízení, software a náhradní díly
 
Informace o záruce pro vaše zařízení, software a náhradní díly
Často kladené dotazy
Často kladené dotazy
Často kladené dotazy týkající se našich služeb
 
Často kladené dotazy týkající se našich služeb
Naše servisní střediska
Naše servisní střediska
Najděte si naše servisní střediska a kalibrační laboratoře ve svém okolí
 
Najděte si naše servisní střediska a kalibrační laboratoře ve svém okolí
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Vyplňte formulář a my vás spojíme s tou správnou osobou
 
Vyplňte formulář a my vás spojíme s tou správnou osobou

Máte ještě další otázky? Kontaktujte nás!