Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality

Zajistěte ve výrobě kvalitu a správně nastavené nástroje

Co je to akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality?

Akreditovaná laboratoř a služby kalibrace měřicích zařízení přímo na místě

Co získáte?

Akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality zaručuje plnění příslušných norem

Jaké jsou výhody?

Akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality zaručuje sledovatelnost a minimalizuje riziko nutnosti oprav, náklady vzniklé z uplatnění záruky a ze stažení produktů a riziko vzniku nároků na odškodnění nebo poškození pověsti.

Accredited Quality Assurance Calibration
Akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality je prvním krokem k zajištění řízení kvality ve výrobě, díky níž snížíte náklady na opravy a náklady vzniklé z odpovědnosti. Veškerá kalibrace prováděná odborníky na kalibraci společnosti Atlas Copco splňuje příslušné požadavky.

Akreditovaná kalibrace systémů zajištění kvality vám nabízí:
  • Kalibraci měřicích zařízení zajišťující plnění příslušných norem
  • Akreditované služby laboratorní kalibrace a kalibrace přímo na místě
  • Funkční zkoušku před kalibrací
  • Kalibraci včetně případného nastavení
  • Provádění kalibrace pouze za použití sledovatelného referenčního vybavení
  • Připomenutí termínu kalibrace
  • Možnost náhrady certifikátů o kalibraci po dobu nejméně 10 let
  • Více informací o akreditované kalibraci systémů zajištění kvality