Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví
Zavřít

Těžké stroje a zařízení

Tam, kde se výkon setkává s přesností a utváří svět, ve kterém žijeme.

Ať už pracujete ve stavebnictví, zemědělství, těžbě, lesnictví nebo v jakékoli jiném průmyslovém odvětví, které využívá těžké stroje, rozumíte všudypřítomnému vlivu těchto strojů na náš život. Jsou součástí základů silnic, po kterých jezdíme, budov, ve kterých pracujeme, a potravin, které jíme.

Ve společnosti Atlas Copco jsme odhodláni vytvářet nástroje a řešení, která jsou spolehlivá a bezpečná, šetrná k životnímu prostředí a přizpůsobená vašim specifickým potřebám.

 

Přijetí změn ve vývoji těžkého strojírenského průmyslu

V současném dynamickém průmyslovém prostředí zažívá těžké strojírenství rychlou transformaci, která na něj klade stále rostoucí požadavky. Výrobci v tomto odvětví čelí vzrušující, ale zároveň náročné éře změn.

 

Jedním z hlavních faktorů této transformace jsou technologie. Automatizace, umělá inteligence a analýza dat se stávají nedílnou součástí výroby. Společnost Atlas Copco je zde proto, aby vám pomohla zajistit nástroje a řešení pro špičkové technologie, které zvýší vaši efektivitu, zkrátí prostoje a zlepší váš celkový výkon. Přispěje tím nejen ke zlepšení vašich hospodářských výsledků, ale také vám zajistí nástroje, které budou v souladu s rostoucí poptávkou po udržitelnosti.

 

Chytřejší výroba v chytrých továrnách

Chytrá továrna pro 4. průmyslovou revoluci je digitalizovaný a vysoce automatizovaný výrobní závod, který využívá připojená zařízení, stroje a výrobní systémy k průběžnému shromažďování a sdílení dat. Dat, která lze využít ke zlepšení procesů a také k aktivnímu řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat na výrobní lince.

 

Icons Smart Integrated Assembly

Udržitelnost

Díky lepšímu řízení procesu montáže až na úroveň jednotlivých stanic snižuje přechod na chytřejší nástroje a řešení počet přepracování a stahování produktů. Materiály a energie jsou využívány efektivněji a dochází k minimalizaci zbytečného odpadu. To jsou výhody, které pomáhají snižovat uhlíkovou stopu. Lepší sledovatelnost navíc umožňuje prediktivní údržbu, která dále snižuje plýtvání zdroji. Udržitelnost nabízí rozhodující konkurenční výhodu, která je důležitá pro zákazníky a pro ziskovost všech výrobců těžkého vybavení.

Icons Smart Integrated Assembly

Navádění

V rámci odvětví výroby těžkých zařízení se obvykle využívá mnoho variant výrobních linek. Intuitivní rozhraní, jako jsou polohovací systémy a software pro kontrolu chyb, spolupracují s obsluhou při práci a poskytují nepřetržité navádění. Tím se snižuje zatížení obsluhy, které má k dispozici pomoc při provádění správných úkolů ve správném pořadí. To jsou výhody, které zmírňují potřebu rozsáhlého školení a v konečném důsledku snižují náklady na přepracování produktů. Minimalizace lidských chyb nakonec povede ke zlepšení kvality a konzistence produktů.

Icons Smart Integrated Assembly

Zajištění kvality

Mnoho chyb je pro člověka příliš obtížné odhalit a procesy jsou velmi složité. Prostřednictvím nástrojů, spojů, vizuálních a rozměrových kontrol prováděných na jediné platformě se snižuje potřeba více kvalitních zařízení. Platforma pro zajištění kvality 4.0 optimalizuje provozní náklady díky snížením vad, přepracování a stahování produktů.

Itinerář pro chytřejší výrobu od společnosti Atlas Copco

Smart Integrated Assembly je naše koncepce v pěti krocích určená pro průmyslové výrobce, kteří se chtějí transformovat a implementovat koncepci chytré továrny. Zahrnuje náš ekosystém nástrojů, hardwaru, softwaru a služeb poskytující nedostižnou konkurenční hodnotu v každém kroku cyklů výroby produktů zákazníků. Výsledkem jsou efektivnější, flexibilnější, adaptabilnější a bezpečnější výrobní procesy, které podporují zkracování prostojů, lepší využití materiálů i energie a podstatné snížení množství odpadu.

 

 

Segmenty odvětví těžkých strojů a zařízení, na které se zaměřujeme

Zemědělské a farmářské vybavení
Tractor in sunset plowing the field
Zemědělské a farmářské vybavení
Podpora růstu, dosažení úspěchu. Chytrá řešení a přesné nástroje pro poskytování prosperujícího zemědělského a farmářského a vybavení.
 
Podpora růstu, dosažení úspěchu. Chytrá řešení a přesné nástroje pro poskytování prosperujícího zemědělského a farmářského a vybavení.
Podpora růstu, dosažení úspěchu. Chytrá řešení a přesné nástroje pro poskytování prosperujícího zemědělského a farmářského a vybavení.
Stavební a důlní stroje
Cropped picture of an excavator digging earth on construction site and making foundation.
Stavební a důlní stroje
Budování základů zítřka, podpora současného pokroku. Výkonné a přesné nástroje a chytrá řešení pro montáž těžkých stavebních a důlních strojů.
 
Budování základů zítřka, podpora současného pokroku. Výkonné a přesné nástroje a chytrá řešení pro montáž těžkých stavebních a důlních strojů.
Budování základů zítřka, podpora současného pokroku. Výkonné a přesné nástroje a chytrá řešení pro montáž těžkých stavebních a důlních strojů.
Motory a součásti
Motory a součásti
Pohánějí jádro průmyslu. Nástroje a chytrá řešení pro vysoce přesné komponenty. Víme, že každý váš produkt ztělesňuje podstatu odolnosti a výkonu, což odráží naši pevné rozhodnutí posouvat hranice toho, čeho mohou těžké stroje dosáhnout.
 
Pohánějí jádro průmyslu. Nástroje a chytrá řešení pro vysoce přesné komponenty. Víme, že každý váš produkt ztělesňuje podstatu odolnosti a výkonu, což odráží naši pevné rozhodnutí posouvat hranice toho, čeho mohou těžké stroje dosáhnout.
Pohánějí jádro průmyslu. Nástroje a chytrá řešení pro vysoce přesné komponenty. Víme, že každý váš produkt ztělesňuje podstatu odolnosti a výkonu, což odráží naši pevné rozhodnutí posouvat hranice toho, čeho mohou těžké stroje dosáhnout.
Manipulace s materiálem
Manipulace s materiálem
Zvýšení efektivity, posílení průmyslu. Nástroje a chytrá řešení pro zajištění přesnosti při každém zvednutí.
 
Zvýšení efektivity, posílení průmyslu. Nástroje a chytrá řešení pro zajištění přesnosti při každém zvednutí.
Zvýšení efektivity, posílení průmyslu. Nástroje a chytrá řešení pro zajištění přesnosti při každém zvednutí.

Projděme si vaši výrobní linku a identifikujme potenciální úspory

Naši odborníci projdou vaši linku, budou sledovat postupy a klást věcné dotazy. Po zhodnocení vaší současné situace vám předáme smysluplné návrhy založené na cílech, které stanovíte, jak v co nejkratší době vylepšit montážní linku.

Produkty pro odvětví výroby těžkých strojů a zařízení

Přední montážní nářadí a řešení pro všechny situace! Kompletní nabídka: elektrické utahováky, pneumatické utahováky, systémy, řídicí jednotky, software, ochrana před neúmyslnými chybami a zajištění kvality

 

Údržba důlního vybavení

Zjistěte, jak můžete zlepšit údržbu těžebních strojů se společností Atlas Copco. 
Tady si můžete přečíst více o našich špičkových nástrojích a řešeních pro údržbu těžkých strojů a zařízení

 

Montážní linka buldozeru Crawler. Náhradní díly pro montáž na výrobní lince. Těžký průmysl. Stavební stroje.

Zjistěte více a nechte se inspirovat

Dovolte nám podělit se s vámi o naše znalosti a zkušenosti a zbytek nechte na vaší fantazii.

Banner with close up view of hydraulic pipes of heavy industry machine. Low key. Hydraulic maintenance concept.

Triumf nad úniky v hydraulických systémech

5 ledna, 2024

Ve světě výroby těžkých strojů a zařízení hrají hydraulické systémy důležitou roli v pohonu a řízení různých funkcí. Tyto systémy se nacházejí mimo jiné ve stavebních zařízeních, zemědělských strojích a průmyslových vozidlech. Netěsnost hydraulických systémů však zůstává trvalým problémem, který vede ke snížení účinnosti, zvýšení nákladů na údržbu a potenciálním bezpečnostním rizikům.

Construction scene in New York City. Excavator and several tools of construction. Edited with orange and teal colors.

Formování budoucnosti výroby těžkých strojů a zařízení

8 ledna, 2024

Ve 21. století svět prochází hlubokou transformací, která je řízena faktory, jako jsou například rostoucí globální populace, urbanizace a stále se zrychlující tempo technologického pokroku. V tomto dynamickém prostředí stojí odvětví výroby těžkých strojů a zařízení v čele změn, a je důležitější než kdy dříve řešit výzvy, které představují růst populace a urbanizace.

Těžké stroje a zařízení

explainer icon