Atlas Copco Česká republika - Průmyslové nářadí a řešení
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Chytrá továrna

Štíhlejší a produktivnější výrobní procesy prostřednictvím automatizace a digitalizace. Na cestě k Průmyslu 4.0.

Průmysl 4.0, neboli čtvrtá průmyslová revoluce, zásadně mění způsob, jakým společnosti vyrábějí, zlepšují a distribuují své výrobky. Integrací nových technologií, analytiky, umělé inteligence a strojového učení do svých výrobních zařízení vytvářejí výrobci čtvrtou průmyslovou revoluci v podobě chytrých továren. Obchodní potenciál je obrovský a nabízí novou úroveň provozní efektivity a schopnosti reagovat na požadavky zákazníků.

Chytré továrny podporují štíhlejší, produktivnější výrobní procesy s lepším využitím zdrojů, nižším množství odpadů, delšími cykly životnosti strojového vybavení a vylepšenými pracovními podmínkami pro zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému jsou chytré továrny významným zprostředkovatelem přechodu na nízkouhlíkovou společnost nebo-li snahy vypořádat se s výzvou změny klimatu.

Společnost Atlas Copco je strategickým partnerem, který nabízí komplexní cestu v transformaci na Průmysl 4.0 a plně propojené chytré továrny.

Chytré továrny a Průmysl 4.0 jsou cestou k moderní průmyslové výrobě. Rádi bychom se s vámi podělili o naše poznatky, zkušenosti a znalosti, které vám pomohou zvýšit úroveň výrobních procesů.