Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví
Zavřít
Nejmodernější akumulátory elektrických vozidel (EV) s vysokou účinností posouvají možnosti mobility pro elektrická osobní a nákladní vozidla

Cesta do budoucnosti výroby akumulátorů elektrických vozidel

Vylepšete inovace svých elektrických vozidel správnými materiály, technologiemi utahování a spojování, řízením procesů a kontrolou kvality.

Výzvy | Proces | Bezpečnost obsluhy | Inteligentní technologie | Cenné informace

Elektromobilita a lehká konstrukce radikálně mění automobilový průmysl

Automobilový průmysl se v současnosti výrazně a radikálně mění, aby splnil vysoké globální cíle v oblasti životního prostředí. Mezi hlavní trendy v automobilovém průmyslu patří zavedení nových koncepcí pohonu, jako je akumulátor (EV), hybridní pohon (HEV) a palivový článek (FCEV) pro elektrická vozidla a snížení hmotnosti vozidla za účelem zvýšení energetické účinnosti.

Elektromobily představují revoluci v automobilovém průmyslu

Příprava výroby musí být škálovatelná, aby mohla růst s vysokou poptávkou, ale také aby byla flexibilní a schopná vyrovnat se s novými požadavky, které přijdou v budoucích generacích.

Henrik Elmin , Prezident oblasti obchodní činnosti pro sféru Industrial Technique

Proces výroby akumulátorů elektrických vozidel – nové výzvy a příležitosti k boji se změnou klimatu

Ve společnosti Atlas Copco se snažíme o inovaci, která se bude řídit špičkovými řešeními kontroly materiálů a montáže, aby bylo možné realizovat vysoce výkonné procesy v každé fázi procesu výroby akumulátorů elektrických vozidel. 

Technologie kontroly a montáže kombinujeme se zajištěním kvality a kontrolou chyb, abychom vytvořili inteligentní propojená montážní řešení, která realizují vizi 4. průmyslové revoluce a pohánějí inovace. 

Jako váš partner pro inovace vám pomůžeme zvládnout všechny výzvy v procesu montáže elektrických vozidel

 

Elektrifikace není budoucnost – děje se to právě teď

Každý rok přináší na trh nové modely elektrických vozidel jak od zavedených výrobců, tak od nových značek. 

Celý průmysl kolem elektrifikace se velmi rychle mění, zejména pokud jde o srdce elektrického vozidla – akumulátor. Požadovaný dojezd a výzva k minimalizaci doby nabíjení se neustále stupňují.

Výrobní proces ovlivňují různé typy akumulátorových článků, jako jsou cylindrické články, prizmatické články nebo pouzdra s články.

Je třeba výrazně snížit hmotnost akumulátoru a je nutné optimalizovat výrobní procesy a globálně je škálovat. Kromě toho se celkový design neustále přizpůsobuje změnám produktů a dostupných zdrojů.


 

Používají se různé typy akumulátorových článků, např. cylindrické články, prizmatické články nebo pouzdra s články.

Inovativní, bezpečná a efektivní řešení montážních procesů –

Zjistěte, jak podporujeme proces výroby akumulátorů EV

Při výrobě elektrických vozidel, akumulátorů a pohonných jednotek je třeba vyřešit mnoho nových a stávajících aplikačních problémů. Pro dosažení efektivní výroby je nezbytné implementovat několik technologií pro spojování, kontrolu chyb a technologie zajištění kvality, které splní očekávání zákazníků.

V efektivním procesu je zásadní dostupnost rychlých a přesných montážních nástrojů a dávkovacích systémů, které zajišťují konzistentní bezbublinkovou aplikaci, spolu s nýtovacími systémy, které mohou bezpečně spojovat smíšené materiály bez poškození a samořezné vrtání pro tvorbu reverzních bezpečných spojů tam, kde je k dispozici pouze jednostranný přístup.

Jako doplněk těchto kontrol zajišťuje kontrola chyb s řízením procesů výrobu "správně hned napoprvé" a zajištění kvality, včetně kalibrace, měření a vykazování, aby bylo zajištěna nákladově efektivní náprava chyb a plná sledovatelnost každé sestavy.

Od výroby článků po konečnou montáž – společnost Atlas Copco je vaším inovačním partnerem pro výrobu akumulátorů elektrických vozidel a zlepšení procesů na základě dat

0–1. Součást článku a kontrola článku
Použití kontrolních systémů ke sledování kvality produktů pro všechny typy akumulátorových článků a součástí akumulátorů v rané fázi procesu zajišťuje efektivitu zdrojů a nákladů ve výrobě. Poskytují operátorům systému informace o procesu a kvalitě produktu a upozorňují na potenciál pro optimalizaci.

2. Montáž svazku článků
Cylindrické a prizmatické články vyžadují různé výrobní metody. Dokonalá kombinace dávkovacích systémů pro lepení článků a samoděrovací nýtovací systémy pro montáž modulů zvyšují kvalitu – například lepení článků pomocí dvousložkového materiálu (2C). Pro cylindrické články je optimální volbou materiál s nízkou viskozitou se vstřikem více bodů a lepením bočních stěn.

3. Montáž modulu
Po stohování potřebují články pevný rám, aby bylo možné sestavit modul.

4. Montáž nosiče akumulátoru
Sestavený modul akumulátoru je třeba správně umístit do nosiče akumulátoru. Kvalitní nosič je nezbytný pro zajištění optimálního výkonu akumulátoru a také pro zajištění stability celého vozidla.

5. Tepelné řízení
K tepelnému řízení akumulátoru je nutný teplovodivý materiál. Podrobná kontrola nosiče a správný výpočet materiálu poskytuje správný základ pro optimální aplikaci plniče mezer s dávkovacím systémem.

6. Montáž modulů
Po dávkování teplovodivého materiálu je třeba modul namontovat a utáhnout na nosiči akumulátoru. Vícevřetenový systém s 3D naváděním robota umožňuje dokonalý proces utahování.

7. Montáž elektrických součástí
Pomocí akumulátorových nástrojů s integrovanou řídicí jednotkou je dosaženo přesné montáže v tomto složitém procesním kroku, zatímco izolované zásuvky zajišťují optimální bezpečnost obsluhy. Systémy pro polohování na úrovni šroubů a software pro řízení procesů srozumitelně řídí obsluhu a zvyšují kvalitu akumulátoru.

8. Protipožární ochrana
Pokud dojde ke vznícení článků akumulátoru, měli by mít cestující minimálně pět minut na opuštění vozidla. Použití dvousložkového protipožárního materiálu zpomaluje hoření. Kvůli tomu musí být aplikace plochého proudu materiálu protipožární ochrany nepřerušovaná a velmi přesná. Kamerové řešení kontroluje a řídí správnou aplikaci.

9. Těsnění krytu
Aby se zabránilo průniku vlhka do akumulátoru a úniku plynů ven, je nutné použít těsnění krytu. Naše utahování těsnění krytů zabraňuje únikům a zaručuje možnost provádění servisu akumulátoru. 

10. Spojení krytu a nosiče
Výroba akumulátoru je zakončena uzavřením nosiče. Rychlé cykly, vysoká složitost a potřeba servisu činí tento poslední krok velmi náročným. Upevňování samořezným utahováním pomocí naší produktové řady K-Flow představuje optimální, reverzibilní upevňovací technologii.

Bezpečná práce v blízkosti vysokého napětí

Akumulátory vyžadují nové inovace, jako jsou izolované zásuvky, které chrání obsluhu před vysokým napětím a zabraňují zkratům nebo uzemnění, které by mohly způsobit vážné zranění.

 

Proces výroby akumulátorů EV je náročný

Zkoumáme výzvy a ilustrujeme způsoby jejich řešení. Jednou z těchto výzev je spojování článků, což je jeden z počátečních kroků krok ve výrobě akumulátorů.
Další podrobnosti naleznete v naší brožuře "o budoucnosti montážních řešení akumulátorů pro elektrická vozidla."

Přesné a spolehlivé těsnění pro nosič krytu akumulátoru

Klíčovou součástí montáže akumulátoru je zajištění správného utěsnění nosiče akumulátoru před montáží krytu. K dosažení správné izolace vnitřního a vnějšího prostředí jsou nutná přesná řešení, která nevytvářejí teplo a nevyužívají určité materiály.

Přesné a spolehlivé těsnění pro nosič krytu akumulátoru je velmi důležité

Poslechněte si naše odborníky

Objevte naše technologie a řešení pro výrobu bateriových elektrických vozidel

Objevte naše technologie a řešení pro výrobu bateriových elektrických vozidel

 
Řešení utahování
Flexibilní výroba s bateriovými nástroji a jejich lokalizací<br>
Řešení utahování
Řešení spojů
Inovativní řešení spojů umožňují odlehčení pro zvýšení energetické účinnosti
Řešení spojů
Servis
Služby a zpracování dat pomocí servisu řízeného daty
Servis

Zjistěte více o našich inovativních řešeních pro řešení výzev spojených s elektromobilitou a montáží akumulátorů elektrických vozidel

Více automatizovaných řešení

Získejte více informací o řešeních kamerových kontrol od společnosti ISRA VISION, která je součástí skupiny Atlas Copco.

Cesta do budoucnosti výroby akumulátorů elektrických vozidel

explainer icon