Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Montážní nástroje a řešení
Produkty
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování velkých šroubů
Produkty
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Datastroom in de eindmontage grafiek

Koncept chytré propojené montáže založené na využívání dat

Posouváme vizi chytré továrny na vyšší úroveň. Tento koncept nazýváme „Smart Connected Assembly – Powerd by data“ (Chytrá propojená montáž využívající data). Koncept se zabývá problémy, se kterými se potýkají výrobní společnosti a jak nejlépe používat data shromážděná při výrobě. Koncept ukazuje, jak vytvořit hodnotu s využitím dat získaných díky inteligentním nástrojům a řešením společnosti Atlas Copco v každé fázi zákazníkova procesu – od návrhu, přes prototyp až po montáž.

Kontaktujte nás!

Hlavní výzvy v průmyslu jsou:

Rozsáhlejší sortiment různých výrobků

Požadavek na přizpůsobování konečných výrobků pro spotřebitele se neustále zvyšuje. Cílem vize „šarže o velikosti jedna“ 4. průmyslové revoluce je dosáhnout stejných nákladů pro jednu nebo milion vyrobených jednotek. To bude vyžadovat nové úrovně flexibility ve výrobě.

Složitost systémů

Výrobní systémy budou stále složitější a stále více operací kritických pro výrobu bude záviset na systémech propojených do sítě. Důležitost správy konfigurace, vytváření různých verzí softwaru a řízení přístupu budou zásadní pro zachování regulace kvality a provozuschopnosti ve výrobě.

Lidský faktor

Lidské faktory budou hrát v budoucnu důležitou roli. Pracovníci provádějící montáž si musí osvojovat nové dostupné technologie, aby dokázali využít jejich potenciál. K tomu je nutné zajistit optimalizaci systémů s ohledem na uživatele a zpracování ohromného množství dat vytvořených během montážního procesu, přičemž nejdůležitější informace musí být předkládány operátorovi.

Udržitelnost

Se vzrůstajícím zaměřením na trvale udržitelný rozvoj se budou čím dál více stavět závody napájené větrnou a sluneční energií. Ochrana životního prostředí bude mít stále větší význam a regulace budou vynucovány globálně.

Co vlastně koncept „Smart Connected Assembly – Powered by data” znamená?

Představte si technologii, která během celého životního cyklu výrobního programu shromažďuje a analyzuje data týkající se utahování, a dokáže tak předvídat poruchy pracovního nástroje, doporučit optimální plán údržby a snížit výrobní náklady. Technologii, která poskytuje cenné poznatky z předchozích výrobních programů díky datům, která generuje.

Smart Connected Assembly Powered by data

Fáze návrhu a prototyp

Návrh: Analýza chování podobných součástí používaných v dnešních výrobcích v reálném čase.
Prototyp: Technologie, která získává informace o chování spoje, zjišťuje jeho možné uvolnění a nastavuje tento proces. Technologie, která ukládá informace do společné databáze k jejich využití v pozdějších fázích procesu.

Montáž karoserie

Technologie, která importuje data analyzovaná ve fázi návrhu a prototypu. Technologie, která vyhodnocuje problémy s kvalitou, identifikuje úspory v různých oblastech a signalizuje, kdy je třeba provést údržbu.

Finální montáž

Technologie, která umožňuje centralizované řízení výroby a umí kdekoli na světě zavádět standardizované procesy. Technologie, která upozorňuje na rizika spojená s kvalitou a snižuje náklady vzniklé z uplatnění záruky a ze stažení produktů

Fáze životního cyklu

Technologie, která je schopna porozumět využití nástroje díky své schopnosti shromažďovat a analyzovat výsledky utahování a porovnávat je se specifikací nástroje díky 360stupňové analýze, aby v předstihu predikovala poruchy pracovního nástroje a navrhla nejlepší plán údržby, který tyto poruchy minimalizuje a sníží výrobní náklady.

Tato technologie je konečně tu! Technologie Smart Connected Assembly – Powered by data představuje další úroveň našeho konceptu chytré továrny. Data neustále vytvářená chytrými nástroji a řešeními společnosti Atlas Copco lze použít k maximalizaci provozuschopnosti a kvality provozu a ke snížení výrobních nákladů.
To je chytré!

Našich šest pilířů hodnot:

Koncept Smart Connected Assembly podporuje realizaci 4. průmyslové revoluce, kdy se technologie snadno používá a rychle přináší hodnotu. Poslechněte si, jak naši experti vysvětlují 6 pilířů hodnot, o něž usilujeme, a jak by prospěly vašemu podnikání.

Zvyšte dobu provozuschopnosti nástroje z 98 % na 99,5 % díky na datech založenému přístupu prediktivní údržby.

Využijte analytické nástroje k získání užitečných informací o stavu zařízení, abyste mohli stanovit, jaké úkony mají být prováděny během údržby. Tak lze naplánovat opravu v době, která minimalizuje dopad na výrobu.
Prezentace Rikarda Nordéna, obchodního manažera společnosti Atlas Copco

Další informace

Loading...

Snižte počet závad a oprav o 15% díky integraci aplikací pro kontrolu dílů a dokumentaci, vedení operátora a řešení se systémem "pick-to-light".

Prezentace Hendrika Fischera, produktového manažera společnosti Atlas Copco.

Další informace

Loading...

Snižte náklady na uvedení nových produktů o neuvěřitelných 57 % díky použití virtuálních stanic. Nyní stačí jednoduchá změna konfigurace softwaru.

Snížení nákladů na uvedení nového produktu o 57 % – Z částky 3 500 EUR na 1 500 EUR při využití virtuálních stanic. Nyní stačí jednoduchá změna konfigurace softwaru.
Prezentace Roberta Karlssona, vedoucího produktového manažera společnosti Atlas Copco

Další informace

Loading...

Produktivita vyšší o 73 % díky menšímu počtu oprav, lepší kvalitě koncového produktu a maximální provozuschopnosti vaší montážní linky.

Produktivita vyšší o 73 % – Poprvé zvýšením z 92,5 % na 98 % během jednoho roku díky procesu strukturované analýzy dat. Toho je dosaženo pomocí menšího množství oprav, vyšší kvality koncového výrobku a maximální doby provozuschopnosti montážní linky. Software pro chytré sledování a analýzu procesů, jako je Atlas Copco ToolsNet, zlepšuje možnosti sledování, analyzování a vylepšování procesu montáže.
Prezentace Stevena Meazeye, viceprezidenta marketingu společnosti Atlas Copco

Další informace

Loading...

Zkrácení doby školení a snížení nákladů na školení o 30 %

Chytrá integrovaná softwarová řešení nabízejí rozšířené vedení operátora, které umožňuje rychlé rozpoznání procesu opravy, sledovatelnost montáže a manuálních operací, kontrolu chyb, analýzu dat a monitorování závodu. Když tedy zavádíte nový model nebo měníte proces montáže, je zapotřebí menší množství školení obsluhy.
Prezentace Karin Ly, globální produktové manažerky ve společnosti Atlas Copco

Další informace

Loading...

Snížení spotřeby energie o 80 %.

Několik bezdrátových nástrojů běžících na jedné virtuální řídicí jednotce montážních procesů vede k podstatnému snížení spotřeby energie, jež může dosáhnout až 80 %. Nejde jen o snížení nákladů, ale také o dodržení zásad ochrany životního prostředí.
Prezentace Roberta Stribecka, global product managera společnosti Atlas Copco

Další informace

Loading...

4. průmyslová revoluce se vyvíjí rychlým tempem. Společnosti, které si tyto technologie osvojují, si uvědomují potenciál 4. průmyslové revoluce. Prozkoumejte rozmanité výzvy 4. průmyslové revoluce pro vaše odvětví, a jak být o krok před nimi!