Servisní služby: TechCover

TechCover: Optimalizujte výrobní výkon

TechCover je smlouva o úrovni servisu pro software Atlas Copco. V rámci smluv na ToolsNet 8 a SQS poskytuje TechCover monitorování v reálném čase, podporu k produktům a průběžné zlepšování výroby. Přečtěte si více

TechCover pro ToolsNet

Pro lepší přehled o výkonnosti v rámci výroby a proaktivní podporu poskytuje řešení TechCover ToolsNet monitorování a údržbu se zaměřením na prodloužení provozuschopnosti systému a zvýšení kvality i produktivity. Tato servisní smlouva na software nabízí vzdálenou technikou podporu, balíčky školení a reporting o stavu výroby a IT.

TechCover pro SQS (řešení pro prevenci chyb)

V rámci této smlouvy o úrovni servisu jsou k dispozici tři balíčky: TechCover Protect, TechCover Stability a TechCover Uptime. Bez ohledu na zvolený balíček můžete očekávat prioritizovanou podporu Atlas Copco připravenou na míru vašim specifickým výrobním procesům, zaručené doby odezvy, pravidelné aktualizace softwaru a produktů apod.

Naprostý klid, když ho potřebujete nejvíc

Se smlouvami o úrovni servisu softwaru TechCover se společností Atlas Copco si můžete být jisti, že vaše softwarová řešení budou dostupná a funkční přesně tak, jak potřebujete!

Zobrazit méně

Servisní služby: TechCover

Pro tuto kategorii nejsou dostupné žádné filtry
Je nám líto, ale nenašli jsme žádné produkty, které by odpovídaly vašemu výběru filtru.