Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Je čas na kalibraci?

Zabezpečte si kvalitu a snižte počet vad díky kalibraci nástrojů a akreditované kalibraci zajištění kvality.
kalibrace elektrických nástrojů, testování nástrojů, metrologie, test způsobilosti stroje

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví

Prohlédněte si všechna naše průmyslová odvětví

Naše průmyslová odvětví
Zavřít
Appliance Banner

Domácí spotřebiče

Všude dobře, doma nejlíp – a začíná to již v továrně

Spotřebiče najdete všude v našich moderních domovech.

Ale než se dostanou do kuchyně nebo koupelny, výrobci čelí řadě specifických výzev, které před ně staví trh i výroba. Rozsáhlá konkurence ve všech segmentech, nízké marže, nepředvídatelné nároky spotřebitelů a rostoucí požadavky na udržitelnost vytvářejí ještě složitější rovnici.

 

 

Ve výrobě spotřebičů přežijí jen ti nejstylovější a nejžádanější

Svět se mění stále rychlejším tempem. Větší konkurence v kombinaci s nepředvídatelným chováním zákazníků, kratší dobou životních cyklů produktů a nejistými globálními tržními podmínkami ovlivňujícími poptávku a dodavatelské řetězce ztěžují předvídání, co má být vyrobeno a kdy. Kromě toho vlády i trhy vyžadují, aby byly výrobní procesy realizovány udržitelnějším způsobem.

Efektivita, flexibilita a udržitelnost. Vše v jednom. Ve stylovém byznysu výroby spotřebičů je chytrá továrna ten nejžádanější koncept současnosti!

Chytřejší výroba v chytrých továrnách

Chytrá továrna pro 4. průmyslovou revoluci je digitalizovaný a vysoce automatizovaný výrobní závod, který využívá připojená zařízení, stroje a výrobní systémy k průběžnému shromažďování a sdílení dat. Dat, která lze využít ke zlepšení procesů a také k aktivnímu řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat na výrobní lince.

 

SIA Article Automation

Automatizace

Automatizace v průmyslové výrobě poskytuje řešení stále přesnějších požadavků na provoz a strojní vybavení – řešení, která jsou připravená na budoucnost. To umožňuje zkracovat výrobní cesty montážní linky díky maximální úrovni řízení a zvyšovat efektivitu. Výhody, které umožňují využívat škálovatelné, flexibilní a bezchybné výrobní procesy, jež zvyšují výrobní výkon, produktivitu a zkracují dobu nutnou k přizpůsobování změnám v sortimentu produktů. Všeho lze dosáhnout při současném snížení provozních nákladů a zlepšení návratnosti investic.

Icons Smart Integrated Assembly

Flexibilita

Elektrické nářadí vybavené integrovanou řídicí jednotkou lze spravovat a snadno konfigurovat do výrobního systému. Díky tomu lze snadno provádět úpravy výrobních linek se smíšenou výrobou a variabilitou produktů. Kromě toho se prostřednictvím shromažďování a dokumentování dat na montážní lince zlepšuje schopnost monitorovat, analyzovat a průběžně zlepšovat procesy. Všechny tyto výhody zvyšují schopnost rychleji a efektivněji přizpůsobit výrobní linku interním nebo externím změnám a požadavkům.

Icons Smart Integrated Assembly

Udržitelnost

Díky lepšímu řízení procesu montáže až na úroveň jednotlivých stanic snižuje přechod na chytřejší nástroje a řešení počet přepracování a stahování produktů. Materiály a energie jsou využívány efektivněji a dochází k minimalizaci zbytečného odpadu. To jsou výhody, které pomáhají snižovat uhlíkovou stopu. Lepší sledovatelnost navíc umožňuje prediktivní údržbu, která dále snižuje plýtvání zdroji. Udržitelnost nabízí rozhodující konkurenční výhodu, která je důležitá pro zákazníky a pro ziskovost všech výrobců spotřebičů.

Itinerář pro chytřejší výrobu od společnosti Atlas Copco

Smart Integrated Assembly je naše koncepce v pěti krocích určená pro průmyslové výrobce, kteří se chtějí transformovat a implementovat koncepci chytré továrny. Zahrnuje náš ekosystém nástrojů, hardwaru, softwaru a služeb poskytující nedostižnou konkurenční hodnotu v každém kroku cyklů výroby produktů zákazníků. Výsledkem jsou efektivnější, flexibilnější, adaptabilnější a bezpečnější výrobní procesy, které podporují zkracování prostojů, lepší využití materiálů i energie, a podstatné snížení množství odpadu.

 

V souvislosti s výzvami, kterým čelí mnoho výrobců spotřebičů, máme řešení, která vám pomohou pořádně zatopit konkurenci.

 

 

Zjistěte více a nechte se inspirovat!

Dovolte nám podělit se s vámi o naše znalosti a zkušenosti a zbytek nechte na vaší fantazii.

Washroom-01

Udržitelná výroba spotřebičů řeší požadavky zákazníků i vaše ekonomické výsledky.

19 září, 2023

Udržitelné postupy mohou šetřit zdroje a pomoci výrobcům spotřebičů snížit dopad výroby na životní prostředí a zároveň zvýšit ziskovost. Vzhledem k tomu, že zákazníci a vlády vyžadují, aby výrobci spotřebičů dodržovali udržitelnější procesy, jedná se o klíčovou oblast, která se rychle stává otázkou přežití v konkurenčním prostředí.

Pomůžeme vám splnit sliby Průmyslu 4.0 a inteligentních továren!

explainer icon