Atlas Copco Česká republika - Průmyslové nářadí a řešení
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Udržitelnost

Udržitelnost v průmyslové výrobě je důležitá. Je důležitá pro vaše zákazníky, vaše zaměstnance, vaši ziskovost a naši planetu.

Průmyslové odvětví, které zahrnuje výrobu, je odpovědné za zhruba jednu pětinu celosvětových emisí skleníkových plynů. Navíc průmyslový sektor spotřebuje přibližně polovinu světových energetických zdrojů. Je proto naléhavě zapotřebí, aby výrobní společnosti účinněji využívaly omezené zdroje Země udržitelnějším způsobem a současně minimalizovaly dopady na životní prostředí měřené podle uhlíkové stopy.

Inovace a technologický pokrok jsou klíčem k nalezení trvalých řešení environmentálních i hospodářských problémů. Společnosti musí hledat nové podoby vytváření a zachycení hodnoty v tomto novém prostředí. Provozování udržitelného a ziskového výrobního procesu bude vyžadovat celostní a trvalý přehled, stejně jako informace, aby bylo možné lépe využívat dané zdroje, zvýšit energetickou účinnost a snížit množství odpadu a emisí CO2 vznikajících v rámci procesů. A dosáhnout toho při zachování ziskovosti.

Společnost Atlas Copco se zavázala dodržovat cíle založené na vědeckých poznatcích. Činíme tak proto, abychom oddělili hospodářský růst od zhoršování životního prostředí, abychom zvýšili produktivitu a mohli jsme díky této efektivitě zdrojů podporovat udržitelnější výrobní procesy. Stručně řečeno, pomáháme sami sobě a našim zákazníkům dělat více s méně prostředky.

Udržitelnost je v moderní průmyslové výrobě klíčovým faktorem. Rádi bychom se s vámi podělili o naše poznatky, zkušenosti a znalosti, které vám pomohou řídit výrobní procesy udržitelnějším způsobem.