Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu
Vysoce kvalitní ruční lepení je výzvou. Zjistěte, co můžete udělat pro zlepšení kvality aplikace.

Vysoce kvalitní ruční lepení je výzvou. Zjistěte, co můžete udělat pro zlepšení kvality aplikace.

Jak zvýšit kvalitu ručního lepení

U některých aplikací může být užitečné aplikovat lepidla a těsnicí hmoty ručně místo automaticky. Plánovači a uživatelé by měli vzít v úvahu několik faktorů, aby dosáhli trvale vysoké kvality.

19. března 2021

Automobilový průmysl Průmyslové nářadí a řešení Dávkovací řešení Řešení spojů Výrobky Články Řešení spojů

1. Regulátor tlaku materiálu proti nárazu čerpadla

Tzv. náraz čerpadla má často negativní vliv na manuální aplikaci lepidla. V místě změny od počátečního zdvihu čerpadla materiálu po nízký zdvih může dojít ke krátkodobým výkyvům tlaku, které mohou způsobit zvýšení nebo snížení úniku materiálu u aplikátoru. Je důležité, aby byl systém odpovídajícím způsobem nakonfigurován a tlaky byly správně nastaveny. Použití regulátoru tlaku materiálu může náraz minimalizovat. Lze tak dosáhnout čisté a rovnoměrné aplikace.

2. Regulátor pro dosažení optimální teploty

Moderní lepidla pro přesné zpracování stále častěji vyžadují použití zařízení na úpravu teploty. Například lepidla z epoxidové pryskyřice se zpracovávají při teplotách mezi 40 a 60 °C. Konzistentní a přesná regulace teploty je důležitá pro celý systém – od čerpadla až po hadici a aplikátor. Aplikátor proto musí být speciálně navržen pro vyhřívané systémy a musí být dobře izolován, aby nedošlo ke zranění.

3. Minimalizace vlivu hadice

Vzhledem k trendu temperování lepidla musí být hadice na materiál také vyhřívatelná a musí být schopna odolat vysokým tlakům způsobeným materiálem s vyšší viskozitou, což má za následek zvýšení hmotnosti a objemu materiálu. Při výběru ručního aplikátoru je proto třeba věnovat pozornost otočné spojce, aby se pracovník mohl flexibilně pohybovat a nepřekážela mu hadice. Doporučujeme použít vyvažovací zařízení, na které lze aplikátor a hadici zavěsit. Zařízení nese hmotnost systému, a snižuje tak zatížení pracovníka.

4. Všimněte si ergonomie nástroje

Ergonomie samotného nástroje hraje zásadní roli v produktivitě práce a dosahování přesných výsledků. Aplikátor by měl být dobře vyvážen, mít velkou rukojeť, a pokud je to možné i přídavnou rukojeť. Přídavná rukojeť pomáhá lépe vyvážit zařízení a zabraňuje předčasné únavě. Kromě toho má ovladač vliv na ergonomii – pneumatické spouštěče jsou výhodné, protože uživatel nemusí používat takovou sílu.

5. Rovnoměrný tok materiálu

Vytváření rovnoměrných housenek lepidla je u ručních aplikací obzvláště náročné. V praxi jsou běžným problémem zejména tzv. kladivové hlavy, například když dojde k aplikaci příliš velkého množství materiálu na začátku nebo na konci aplikace. Zařízení, která umožňují řídit tok materiálu, poskytují dobré řešení. Materiál je tak rozložen rovnoměrně a lze jej jednotlivě upravit v závislosti na součásti, aplikaci a rychlosti aplikace. Zabrání se tak vzniku kladivových hlav, omezí se nutnost oprav a zlepší se celková kvalita a produktivita aplikace.