Naše řešení

Kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco

Zajistěte si kvalitu – snižte množství vad ve výrobě

Co je kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco

Profesionální kalibrace momentu síly a úhlu otočení provádí naši certifikovaní technici

Co získáte?

Kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco zaručuje plnění příslušných norem

Jaké jsou výhody?

Kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco zaručuje sledovatelnost a minimalizuje riziko nutnosti oprav, náklady vzniklé z uplatnění záruky a ze stažení produktů a riziko vzniku nároků na odškodnění nebo poškození pověsti.

Kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco

Akreditovaná kalibrace momentu síly a úhlu otočení měřicích zařízení zvyšuje kvalitu a snižuje náklady na přepracování a riziko vzniku nákladů na odškodnění. Veškerá kalibrace prováděná odborníky na kalibraci společnosti Atlas Copco splňuje požadavky celosvětově platných i státních norem.


Služba kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco vám nabízí:  • Kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco zaručuje plnění příslušných norem
  • Služby laboratorní kalibrace i kalibrace na přímo místě
  • Funkční zkoušku před kalibrací
  • Kalibraci včetně případného nastavení
  • Provádění kalibrace pouze za použití sledovatelného referenčního vybavení
  • Připomenutí termínu kalibrace
  • Možnost náhrady certifikátů o kalibraci po dobu nejméně 10 let

* Služba kalibrace nástrojů společnosti Atlas Copco je vždy součástí služeb EasyStartToolCover.