Zavřít

Nejvyšší etické standardy

Chceme dodržovat nejvyšší etické normy, protože je to správný způsob, jak podnikat. Věříme v růst správným způsobem – pro nás to znamená, že dodržujeme nulovou toleranci vůči korupci a pevné odhodlání respektovat lidská práva.                   

Zaměstnanci společnosti Atlas Copco

Snažíme se být dobrým firemním občanem a podporovat hospodářský rozvoj v místních komunitách prostřednictvím placení daní, důchodů a příspěvků na sociální zabezpečení. Další informace naleznete ve výroční zprávě skupiny Atlas Copco Group (budete přesměrováni na webové stránky skupiny Atlas Copco Group v angličtině).

Neustále pracujeme na ochraně našich zaměstnanců a podniků před riziky a na podpoře lepších standardů ve společnosti.

Od svých obchodních partnerů očekáváme, že budou v souladu s našimi vysokými standardy bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality. Přečtěte si více o našich očekáváních a o tom, jak podporujeme naše obchodní partnery.

Máme jasné standardy pro obchodní etiku a pokyny pro to, kdy hlásit nesprávné chování. Přečtěte si více o našem etickém kodexu a požadavcích na dodržování zákonů a předpisů.

Všechny naše zainteresované subjekty mohou využívat náš systém pro hlášení nesprávného chování, SpeakUp skupiny Atlas Copco Group, pokud mají podezření na porušení našeho Etického kodexu nebo standardů, které jsme se zavázali dodržovat.

Zjistěte více o našich cílech a o tom, jak si vedeme v této oblasti a jak přispíváme k souvisejícím cílům udržitelného rozvoje.

Přečtěte si více o našich etických standardech na webových stránkách skupiny Atlas Copco Group (v angličtině).
Discussion and laughter between employees.
Přečtěte si více o našich etických standardech na webových stránkách skupiny Atlas Copco Group (v angličtině).