Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Sedm vlastností k uvážení při výběru dotlačovacího kompresoru

Hledáte nový vysokotlaký dotlačovací kompresor pro vzduch nebo dusík? Pak byste měli pátrat po následujících vlastnostech.

Obraťte se přímo na nás

Kontrolní seznam pro příští dotlačovací kompresor

Dotlačovací kompresory pro stlačený vzduch nebo plyn přebírají ze standardních kompresorů vzduch, který již má vyšší než okolní tlak, a dále jej zvyšují až na 350 bar (5000 psi). Soupravy dotlačovacích kompresorů se dodávají v nejrůznějších provedeních a velikostech, proto vám tento kontrolní seznam pomůže vybrat správný model pro danou aplikaci a získat z investice co nejvíce.

1. Je snadná obsluha dotlačovacího kompresoru?

High pressure booster B4 41 controller

Spolehlivý a účinný dotlačovací kompresor musí být důmyslný stroj, ale jeho obsluha nesmí být složitá. Zkontrolujte, zda lze kdykoliv snadno sledovat výkon dotlačovacího kompresoru. Zkontrolujte, zda je dotlačovací kompresor vybaven všemi potřebnými bezpečnostními funkcemi a výstrahami vizuálními i zvukovými. Některé řídicí jednotky mohou být volitelně vybaveny zrcadlovou obrazovkou, která umožňuje obsluhovat dotlačovací kompresor dálkově, což je u vrtacích aplikací užitečná vlastnost.


2. Je bezpečně umístěná vstupní a výstupní příruba?

Tyto součásti musí v každém případě směřovat od ovládacího panelu. Zkontrolujte i ventily a páky s ohledem na snadnost obsluhy a bezpečnost.

3. Jak snadný je servis dotlačovacího kompresoru?

high pressure booster compressor

Tento faktor je důležitý u každého typu vybavení. Rychlý a snadný servis může uživateli ušetřit mnoho penězomezit prostoje ve výrobě. Rychlý servis souvisí s kvalitou součástí, potřebnými nástroji a přístupností součástí, u kterých se předpokládá údržba, například bloku čerpadla nebo vypouštěcích bodů. Ideálně může servis dotlačovacího kompresoru provádět jediná osoba a servis by měl být dokončen během nejvýše pěti hodin.


4. Je snadná přeprava dotlačovacího kompresoru?

high pressure booster compressor transport

Velikost a hmotnost soupravy dotlačovacího kompresoru je samozřejmě důležitá: Pokud je to možné, zvolte takový dotlačovací kompresor, který lze přepravovat standardním nákladním vozidlem. Za kontrolu ale stojí i to, jak lze dotlačovací kompresor zvedat nebo přepravovat vysokozdvižným vozíkem. Pokud je nutné dotlačovací kompresor zvedat, je to výrazně jednodušší při použití jediného zvedacího bodu, který také brání ztrátě rovnováhy.


5. Nabízí dotlačovací kompresor určitou míru flexibility?

high pressure booster compressor detail

Některé dotlačovací kompresory jsou vícestupňové a existuje u nich možnost využít pouze jeden stupeň v případě, kdy se požaduje nižší tlak (nebo vyšší průtok). Přepínání mezi stupni usnadňují jednoduché páky a elektronické ovládací prvky. Tento druh vícestupňových dotlačovacích kompresorů si dovede poradit s různými aplikacemi, což je zajímavé zejména v případě, kdy si uživatel dotlačovací kompresor najímá. Dodatečná flexibilita může být užitečná i společnostem provádějícím servis potrubí.


6. Jaké chladicí systémy jsou součástí dodávky?

Nejkompletnější soupravy dotlačovacích kompresorů jsou vybaveny předřazeným chladičem, mezichladičem mezi jednotlivými stupni a dochlazovačem, aby mohly pracovat bez ohledu na to, jaký vzduch je na vstupu systému. Pokud např. není dotlačovací kompresor vybaven předřazeným chladičem, je třeba zajistit, aby byl vzduchový kompresor dodávající vzduch vybaven dochlazovačem.

7. Je vybaven integrovanou palivovou nádrží?

Pokud ne, je třeba nainstalovat samostatnou palivovou nádrž a odpovídající příslušenství pro bezpečnou instalaci. Integrovaná palivová nádrž znamená menší pracnost a vyšší bezpečnost, navíc ale i výhodu jejího sledování řídicí jednotkou dotlačovacího kompresoru.

Vysokotlaké dotlačovací kompresory společnosti Atlas Copco

Společnost Atlas Copco při návrhu svých vysokotlakých dotlačovacích kompresorů přináší ke kreslicímu prknu desítky let zkušeností. Díky širokému sortimentu standardních souprav dotlačovacích kompresorů lze obsloužit většinu vrtacích aplikací i aplikací těžby ropy a plynu. Pokud má zákazník specifickou potřebu, lze mu zajistit i řešení upravené na míru nebo podporu výrobce OEM. Obraťte se na jednoho z našich odborníků a prodiskutujte s ním svůj konkrétní projekt.