Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Datastroom in de eindmontage grafiek

Smart Connected Assembly - Powered by data

Atlas Copco is now taking its vision of smart factory to a higher level. Called “Smart Connected Assembly – Powered by data”, it addresses the challenges faced by manufacturing companies of how best to use the data collected in their production. The concept shows how to generate value by utilizing data created by Atlas Copco smart tools and solutions at each phase of a customer's process – from design, to prototype, and to assembly.

Get in touch with us!

The main industry challenges are:

Higher product mix

The requirement for customization of consumer end-products will increase. The Batch size one vision of Industry 4.0 is to have the same cost for one or a million units produced. This will require new levels of Flexibility in production

System complexity

Production systems will become ever more complex and more and more production critical operations will depend on networked systems. The importance of managing configuration, software versioning and access control will be vital to maintain quality control and uptime in production

Human factors

The human factors will play an important role for the future. Assembly operators need to adopt the new technologies available to leverage the potential. To do that, systems must be user friendly and the vast amount of data created in the assembly process needs to be processed with the most important information presented to the operator

Sustainability

Sustainability focus will increase to a new level with plants powered by wind and solar. Environmental awareness will be higher and regulations enforced globally

And what does “Smart Connected Assembly - Powered by data” mean?

Imagine, technology that collects and analyzes tightening data throughout the life cycle of your product program, and can thus predict tool failures, recommend an optimal maintenance plan, and reduce your production costs. Technology that provides valuable insights from previous production programs in the data it generates.

Smart Connected Assembly Powered by data

Design / Prototype phase

Design: analysis in real time of the behavior of similar components used in todays manufactured product.
Prototype: technology that learns the behavior of the joint, detecting its possible relaxation, setting up the process. Technology that stores the information in a common database for use in later phases of the process.

Body assembly

Technology that imports the data analyzed in the design and prototype phases. That analyzes quality issues, identifies savings in different areas and signals when to perform maintenance.

Final assembly

Technology that enables centralized production management and can implement standardized processes anywhere in the world. Technology that gives alerts on quality risks, reducing warranty costs and risk of recall.

Life cycle phase

A technology able to understand the tool usage thanks its capability to collect and analyze the tightening results and to compare with the tool specification by having a 360 analysis. In order to predict tool failures in advance and suggest the best maintenance plan, minimizing unexpected tool failure and saving production costs.

This technology is here! Smart Connected Assembly – Powered by data is the next level of our smart factory concept. The data continuously created by Atlas Copco smart tools and solutions can be used to maximize uptime and quality in your operation and cut your production costs.
That’s smart!

Get in touch with us!

Our six pillars of value:

Smart Connected Assembly supports Industry 4.0 becoming reality. A reality where technology is easy to use and quickly delivers value. Listen to our experts explaining how the 6 pillars of values we strive for and how it would benefit your business.

Increase tool uptime from 98% to 99,5% with a more data-driven approach for predictive maintenance.

Using analytics to get useful insights about the condition of the equipment to determine the maintenance tasks. As a result, the repair can be scheduled at a time that minimizes the impact on production.
Presented by Rikard Nordén, Business Manager at Atlas Copco

Read more

Loading...

Reduction of defects by 15% by integrating applications for part verification and documentation, operator guidance and pick-to-light solutions.

Presented by Hendrik Fischer, Product Manager at Atlas Copco.

Read more

Loading...

Reduce the cost for new product introduction down by impressive 57% with the use of Virtual Stations. Now a simple software configuration change is all it takes.

New product introduction cost down by 57% - From 3500 EUR to 1500 EUR using Virtual Stations. Now a simple software configuration change is all it takes.
Presented by Robert Karlsson - Senior Product Manager, Atlas Copco

Read more

Loading...

Improved productivity by 73% by fewer reworks, higher end-product quality and maximum uptime on the assembly line.

Improved productivity by 73% - First time through increase from 92,5% to 98% in one year with a structured data analysis process. This is achieved by fewer reworks, higher end-product quality and maximum uptime on the assembly line. Smart process monitoring and analysis software like Atlas Copco ToolsNet enhance the capacity to monitor, analyze and improve the assembly process.
Presented by Steven Meazey, VP Marketing at Atlas Copco

Read more

Loading...

Reduce training time and costs by 30%

Smart integrated software solutions offer enhanced operator guidance, resulting in fast recognition of rework process, traceability in assembly and manual operations, error proofing, data analysis and plant monitoring. So when introducing a new model or changing the assembly process – you have a reduced amount of operator training required.
Presented by Karin Ly, Global Product Manager at Atlas Copco

Read more

Loading...

Reduction in energy use by 80%.

Multiple wireless tools running on one virtual assembly process controller leads to a significant reduction use of energy use, which can be up to 80%. More than a cost reduction, it is also to meet environmental policies.
Presented by Robert Stribeck, Global Product Manager at Atlas Copco

Read more

Loading...

Industry 4.0 is evolving in a fast pace. Companies who are adopting the technologies realize Industry 4.0's potential. Explore the different industry 4.0 challenges for your segment, and how to act to be ahead of them!