Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Oil gas processing plant with pipe line valves

Oil and Gas Industry

Bolting solutions including hydraulic wrenches, tensioners and continuous rotation for all bolting operations during shutdown, maintenance, turnaround and construction.

Contact Us

Quicker

Our revolutionary range of air assisted bolt tensioners airbac can reduce process time upto 25%, which results in significant cost savings during shutdowns or maintenance.

Safer

Our unique range of pistol grip continuous rotation tools, SRB HA and Revo HA have integrated safety twin triggers to eliminate finger pinch points, the most common injury in the industry.

Smarter

Our intelligent hydraulic torque wrench system, RTA, allows you to control the process independent of operator. Therefore reducing errors, and providing full data capture that eliminates the need for manual documentation.

Case Study

A company within the oil and gas sector were having issues with bolt tightening method. Their current method was utilizing various tools for the management of the pipeline. The main method using a manual wrench and pump was affecting the workers causing them to become fatigued and the overall implementation was too slow for maintenance and repair.

hydraulic wrench application flange oil and gas

Atlas Copco supplied the company with 44 Low Profile Hydraulic Wrenches, the RTX along with a P150 three stage pump which has a much higher efficiency than a single stage pump. The high reliability of the hydraulic torque wrench helped the customer with their daily work, giving them confidence for emergency repairs.

The company also undertook bolting training improving their competency operating the tool. With the new Atlas Copco process in place the company will be able to save considerable time and money on their future shutdowns.