Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
SCA Applicator applying a stitch bead

Framing applications in body shop

Learn more about our solutions for body-in-white framing

Contact our experts

Challenges in framing applications:

Framing is the process of joining the side panels and roof bow to the underbody. Crash safety, lightweight design and short production times are always the primary goals. Atlas Copco works together with our customers to ensure optimal solutions regardless of vehicle shape and design.

Structural bonding

The optimization of the car body for stiffness and crash resistance is called structural bonding. In body shop, high viscosity adhesives are used to achieve those safe and reliable joints. Read more to learn about structural bonding in body-in-white offered by the SCA product line.

Bead application

SCA BIW bead application

Bead application for structural bonding

Most car manufacturers usually choose standard beads for traditional framing applications. This is a preferred solution to gain outstanding strength and stiffness with epoxy-based adhesives. With a productive dispensing application and ideal system configuration you can reach speeds of up to 500 mm/s. Bead applications are not only used for hybrid joining but also for anti-flutter applications. By connecting the inner and outer parts with elastic material, vulnerability to vibrations is successfully reduced.


Stitch bead application

Stich Bead application on a part.

Stitch bead application for hybrid joining

Stitch bead applications are ideal for structural bonding. By interrupting the bead pattern between weld spots, costly adhesive material can be saved without weakening the joint. It reduces weld fumes and spatter – all without losing cycle time. The high application speeds required by the process make a very fast application unit an absolute necessity. Application units should also be designed to offer a long service life and to deal with the near constant high stress levels to which they are exposed.

Sealing

Areas that are difficult to seal after assembly but still need to get protected against corrosion are often sealed when the car is in the framing process.

Bead application

SCA bead variation BIW

Variety of bead applications for sealing

The preferred application type when sealing in body-in-white is the standard bead. The dimension of the bead is adapted according to the area that needs sealing. Rubber or rubber-epoxy blends are frequently used when doing those kinds of applications in the body shop process. We at Atlas Copco offer you a wide variety of nozzles that can adapt to the width and slot length you need.

More body shop applications: