Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Kundentage MVI KW 43/2015

Underbody applications in body shop

Learn more about our adhesive dispensing solutions for structural bonding

Contact our experts

Challenges in underbody applications:

The underbody is the base structure for other vehicle modules such as chassis or engine. Structural parts have to be securely joined using a mix of materials and technologies. The right application type is mandatory for a healthy work environment especially when combining technologies in body-in-white, for example when spot welding and adhesive dispensing are used. At Atlas Copco we have the technologies and competence to simplify the complexity of joining multi-material designs.

Structural bonding

The optimization of the car body for stiffness and crash resistance is called structural bonding. In body shops, high viscosity adhesives are used to achieve those safe and reliable joints. Read more to find out which kind of application types the SCA product line is offering for structural bonding in body-in-white.

Bead application

Bead application

Bead application for structural bonding

Most car manufacturers usually choose standard beads for traditional underbody applications. This is a preferred solution to achieve secure and reliable joints with adhesive when doing structural bonding. To achieve consistent beads and joints a combination of high repeatable accuracy and high productivity is needed – one that our SCA product line can provide.


Stitch bead application

Stitch bead application

Stitch bead application for hybrid joining

Interrupted applications are very important when working with multiple technologies. In the underbody, spot welding or self-pierce riveting and adhesives are often used on the same part. By interrupting the application precisely, you can reduce issues like toxic fumes and waste of material. This is why stitch beads are popular among the OEM’s. SCA products offer meters and applicators that can do the fast switching and precise interrupting necessary to achieve a perfectly interrupted application.


More body shop applications: