Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Press applications

Delivering high productivity and full commonality in your pressing operations. Fast, safe and accurate

Contact us here

Full commonality – one high end solution

Tightening and pressing is one of a kind. It’s completely unique. Through commonality we reduce programming and verification costs, reduce cost of spare parts and service and offer one common platform for your operators. Thus also reducing time and cost for training

Stand alone controller

The Power MACS 4000 has a stand-alone design thanks to its’ thermal design. This means there is no need to mount the Power MACS 4000 into an electrical cabinet

Fast and accurate

PST is using the same powerful motor as the QST tightening spindle as well as the same servo in the Power MACS 4000 controller. With very accurate load cell readings and advanced monitoring and control parameters in the software, the PST press system can achieve controlled and very fast rundown speed. As well as very accurate pressing results

Full commonality - compact design

Time is a precious thing. It gives you the ability to do something with higher quality. Or in larger quantities. Combined with Space it is a real profit for everyone involved. The speed and the compactness alone is a Wow. Just wait ’til you see the accuracy Built on the industry proven QST solution, our presspindle system delivers both high productivity and full commonality. It is easy to use and to maintain.The compactness and operating speed will have your pressing operations run smooth, fast, safe and accurate.