Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Henrob SPR Rivet Setter

Self-pierce riveting solutions

We have the right solutions for your lightweighting projects and applications

Contact our experts

Self-pierce riveting

This innovative joining technology using Henrob rivet setters and rivets offers the unique capability to fasten aluminum and other materials quickly and reliably with strong, secure, self-sealed joints. Replacing pre-drilling or pre-punching holes and spot welding, this technology ensures a cleaner manufacturing environment. We provide advanced self-pierce riveting systems that can join sheets of varying materials, like aluminum to steel and composites to metals, as well as similar materials like steel to steel and aluminum to aluminum. When it comes to applications that require an adhesive joining method, self-pierce riveting adds the benefit of ensuring a secure joint while giving the adhesive time to cure and form a tight bond. The entire process begins with sound joint development that includes strength and integrity testing to optimize rivet joints to best suit the application and ensure the desired outcome.

Learn more about our vehicle production application solutions