Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Electronics

Energy efficient and reliable low torque solutions for the electronics industry. Electric screwdrivers with accuracy, productivity and quality for your production.

Contact us!

SMART

Get full process control, improved quality and an optimized tightening process with our MicroTorque solutions. The compact system reveals and eliminates tightening issues such as floating screws, stripped joints or insufficient torques. Further, it assures detection of process abnormalities, providing invaluable information not only about the fastening itself but about the complete assembling process.

CONNECTED

Reduce down time and set up time, assure full traceability and integrate with any system using one of the many communication ports. Get complete access from anywhere and react instantly to any tightening process abnormality. Connect bar code scanner and RFID reader directly with the controller to assure traceability, control operators’ access level and add rejection management. All this, only using our MicroTorque solutions.

EFFICIENT

It has never been easier to combine productivity with flexibility. Our MicroTorque solutions minimize and eliminates set up time, helps you to reduce cycle time keeping high quality, allows you to customize your strategy for any type of screwed joint and combine multiple strategies for your product, sometimes eliminating the PLC. It is all you need to keep the maximum productivity with maximum flexibility.

Our focus industries and complete product offer

Did you know that...

...every third smartphone in the world is assembled with MicroTorque screwdrivers?

... MicroTorque tools assemble everything from sensitive watches to high volume consumer goods with outstanding performance?

... MicroTorque brings precision, process control and traceability to the Medical industry?