Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

How to enhance production quality and efficiency?

Presenting ETD MT: MicroTorque transducerized smart electric screwdriver

See it yourself. Book a demonstration.

Enhance process visibility with real torque measurement

darts
With superior accuracy, MicroTorque smart electric screwdriver ETD MT with a built-in transducer can precisely measure the real torque applied on each screw, giving extremely accurate and reliable tightening result. This further enhances the product quality and process visibility.

Absolute quality assurance of your product

heart hands
Current monitoring provides an extra security to monitor the tightening torque and is a complement to the built-in transducer inside ETD MT. It helps to monitor the health of the tools and guarantee the top performance of the tool in each tightening.

Realize smart manufacturing in your factory

ToolsNet with different intefaces
ToolsNet 8 is our data collection and analysis software.
Integrating with ETD MT, ToolsNet 8 will provide you with more visibility of highly reliable tightening data. It is an impeccable solution of monitoring and optimizing your production process, driving smart manufacturing in your factory!