Οι λύσεις μας
Atlas Copco Rental
Λύσεις
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Industrial Tools & Solutions
Λύσεις
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Industrial Tools & Solutions
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Industrial condensate treatment solutions range
Προϊόντα
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες

Scanner

Ordering numbers and technical data for Scanner are listed below.

Toggle Φιλτράρισμα

13 product(s) found

Scanner ST61-S

8433061510

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Eye safety : CDRH Class 2/IEC60825 Class 2 device
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Illumination : Laser 650 nm
Scanner ST61-S
2D Scanner ST61-S

8433061512

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • EU directives : 2011/65/EU
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • WEEE : 5 - Small equipment <50cm
Barcode scanner

8433061520

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Eye safety : CDRH Class 2/IEC60825 Class 2 device
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Illumination : Laser 650nm
Barcode scanner
Barcode scanner

8433061530

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Eye safety : CDRH Class 2/IEC60825 Class 2 device
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Illumination : Laser 650nm
Barcode scanner
Barcode scanner

8433061540

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Eye safety : CDRH Class 2/IEC60825 Class 2 device
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Illumination : Laser 650nm
Barcode scanner
Scanner ETP ST101

8433061550

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Eye safety : CDRH Class 2/IEC60825 Class 2 device
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Illumination : Laser 650nm
Scanner ETP ST101
2D Scanner ETP ST32

8433061555

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • EU directives : 2011/65/EU
 • WEEE : 5 - Small equipment <50cm
2D scanner D4 tag STR-S

8433505010

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • EC standard : EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-33 V1.1.1, EN 302 065-2 V2.1.1, EN 50 581:2012, EN 60950-1:2006+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010
 • EU directives : 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU
 • FCC ID : SEAMOD30
2D scanner D4 tag STR-S
2D scanner D4 tag STR-L

8433505011

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • EC standard : EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-33 V1.1.1, EN 302 065-2 V2.1.1, EN 50 581:2012, EN 60950-1:2006+A12:2011+A2:2013, EN 62479:2010
 • EU directives : 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU
 • FCC ID : SEAMOD30
2D scanner D4 tag STR-L
Scanner ETP STR61

8436099990

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Eye safety : CDRH Class 2/IEC60825 Class 2 device
 • Fixed text : For Ordering No. see Accessories
 • Illumination : Laser 650nm
Scanner ETP STR61