Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Controller Focus 61

Traceability inside manual tools

Contact

In combination with the Controller Focus 61 the MWR mechatronic system offers controlled tightening possibilities and complete monitoring of torque and angle. The Focus controller manages the process and collects data reporting all results in real time for full traceability, while managers can monitor everything via ToolsNet or to customer software. An optional stacklight connected to the Focus controller signals the status or any error of the tightening and Digital I/O.

Features

 • Back up and configuration in SD cards
 • Full integration with ToolsNet
 • Integration with SQS
 • AOP communication (open to any developer)
 • Several customer’s protocols

Benefits

 • Easy to integrate, use, service and upgrade
 • Reliable, always up-to-date programming strategies
 • Safe data backup
 • Error proofing
 • Suitable to customer’s needs
Toggle Φιλτράρισμα

1 product(s) found

Focus 61

8439004431

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, πληροφορίες προϊόντων

 • Max input current : 0,7 A
 • Rated voltage : 100-240 V
 • Rated voltage frequency : 50-60 Hz
Focus 61