Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco launches a clean, clever and compact dry screw vacuum pump

5 Φεβρουαρίου 2019

Atlas Copco’s Industrial Vacuum division have launched the DHS 065-200 VSD+ dry screw vacuum pump offering lower lifecycle costs, higher productivity, less energy consumption and easy maintenance.

 

ISO 8573-1 logo
Cologne, Germany, February, 2019 - Built for rapid cycling and continuous operation applications, the DHS VSD+ is a truly clean, zero contamination dry vacuum pump that requires no water or oil cooling.

Certified as oil-free in the category ‘Class Zero' according to ISO standard 8573-1 the pump is free of oil emissions, including aerosol oil content in the outlet air stream. The reduced number of parts within the pump combined with the variable pitch screw design help increase efficiency and reduce maintenance.

Best-in-class performance in its category

Alexander Frerichs, Product Manager Dry Pumps, commented: “The new screw profile of the DHS 065-200 VSD+ offers best-in-class performance in its category. We set out to build a pump that would create a safer, cleaner and smarter industrial environment. The robust design, clean operations and remote monitoring and control capabilities makes it the perfect pump for industrial applications”.

No oil migrates in the pump environment

Due to the completely dry operation of the DHS 065 - 200 VSD+, no oil migrates in the pump environment. It helps to create a cleaner and safer working environment.

''This is a great advantage especially in applications such as vacuum drying and cleaning, paper converting, sensitive and regulations-driven electronics manufacturing and food packaging industries, because there are no reactions with other process media or deposits inside the vacuum pump'', says Alexander Frerichs.

Integration in the plant management system

Housed in a noise reducing canopy ensures a noticeably quiet, vibration-free operation with a low pitch sound level, the pump is equipped and controlled with the MK5 Elektonikon®. This integrates the pump to plant management systems. Users get the latest status updates on running and stopped hours, warning, and fault and shutdown indications. Combined with Atlas Copco’s SMARTLINK, the pump offers unrivalled remote monitoring capabilities.

The belt can be changed within 30 minutes

Reduced maintenance is an integral feature of the DHS VSD+ series. The grease-lubricated bearings and the belt are the only parts which require replacement. The belt itself can be changed without external service support within 30 minutes. The robust canopy retains the integrity of the internal parts and can be removed easily. This greatly reduces installation complexity and associated costs. Truly a clean, clever and compact vacuum pump.

For more information please contact:


If you have any questions, please contact our team at Glasstec in Düsseldorf, Atlas Copco booth in hall 15, booth C03.