Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco launches new multiple dry claw vacuum pumps

24 Απριλίου 2017

A powerful combination

The new DZM series from Atlas Copco is a multiple pump system offering high-performance plug-and-play solutions that are easy to install and operate. Multiple claw vacuum pumps combine proven components from compressor systems with the simple and efficient technology of DZS dry claw pumps.

 

Hanover, April 24, 2017 - At ComVac, the leading international trade fair for compressed air and vacuum technology, which is being held in Hanover from 24 to 28 April, Atlas Copco is presenting its new DZM high-performance multiple pump system (Hall 26, Stand B32). These multiple dry claw vacuum pumps offer a durable, reliable solution for a wide variety of applications – from packaging lines, pneumatic conveyors and clamping systems for CNC machines, to moulding machines, drying processes or central vacuum supply systems. Claw vacuum pumps use two claw-shaped rotors running in opposite directions which do not touch each other or the pump chamber.

This simple principle ensures that users benefit from a high degree of performance and energy efficiency. This also applies to the DZM units, which combine between two and four DZS claw vacuum pumps, depending on the application, in a single compact housing. Atlas Copco’s sturdy, durable DZS pumps are single-stage oil-free units with air cooling, and require very little maintenance even in arduous conditions. One of the pumps in each DZM unit has a variable speed drive, allowing the vacuum to be adapted precisely to the customer’s requirements. This dramatically improves efficiency by reducing the power required and therefore reducing cost of ownership and contributes to saving the planet.


The space-saving vacuum systems are available in three sizes: DZM 600 VSD, DZM 900 VSD and DZM 1200 VSD, with an intake volume flow between 112 and 1230 cubic metres per hour (m3/h). As with individual DZS claw pumps, the DZM system can create a vacuum level up to 140 mbar(a).

High performance with low life cycle costs

The standard features of DZS pumps include stainless steel claws and a corrosion-resistant pump chamber, allowing reliable operation even under difficult conditions. “Process gases flow continuously through vacuum pumps, which may result in premature failure of the pump,” says Christoph Angenendt, Industrial Vacuum Communications Manager with Atlas Copco. “It is therefore very important to select suitable materials and coatings.”

The claw technology used in the DZS series also offers the advantage that, despite the very tight clearances between rotors and casing, there is no contact between these components and the pump is therefore virtually free from wear. The result is a reliable pump combining longevity with minimum maintenance expenses and high performance with low life cycle costs. Thanks to the anti-noise hood and smart details such as vibration-reducing feet and an integrated exhaust silencer, the DZS pumps are among the quietest claw pumps on the market; they therefore contribute to a pleasant working atmosphere.

Compact system solution

“Our new DZM multiple pump system is based on the simple design principles of our compressors,” says Angenendt. “We install our high-performance DZS pumps under an anti-noise hood together with all the components required and offer our customers a system solution that is both compact and intelligent.” The sturdy housing protects the pumps, reduces noise levels and heat and contains all the technology required for operation in a single box. In order to protect the heat-sensitive electronics, “hot” and “cold” components are installed separately from each other. The side walls are removable, allowing rapid access and facilitating maintenance.

Durch Zusammenfassen zweier Netze und Investition in einen drehzahlgeregelten Kompressor von Atlas Copco konnte Künzel-Holz den Netzdruck energiesparend von 10 auf 7,8 bar senken. (Bild: Atlas Copco)
The user interface features the tried and tested Elektronikon® controller from Atlas Copco which is integrated in the front panel. The controller operates the multiple claw pump unit and ensures that the individual pumps are harmonized with each other in operation. The vacuum level is automatically monitored within the system and perfectly matches the process duty point. Accurate control is maintained with the variable speed drive working in conjunction with the cascade control of the remaining pumps. Lag pumps rotate duty on a regular basis to even usage, especially when redundancy is built in to the system, for example, in time of maintenance shut-downs.
Information on pump status, system capacity, system pressure, energy efficiency, special events and maintenance status can be called up on the display and also transmitted via communication modules, if the customer wishes so.

“The user receives a plug-and-play solution which is easy to install and handle,” says Christoph Angenendt. “Our multiple pump system is compact, easy to transport, space-saving and less costly than alternative technologies which need to be assembled and installed at the customer’s plant.”

For more information please contact: