Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Monier Success Story

Customer: Monier
Region: Luxembourg, Europe
Sector: Clay Tile Manufacturing
Benefit: Proven reliability

Monier is a leading global manufacturer of pitched roof products, making roof tiles for almost a century. Monier are also producers of roofing systems, chimneys and energy system solutions. They are headquartered in Luxembourg.

Challenge:

Image showing a man working in Monier factory
The manufacturing process of clay tiles needs to get the air out of the clay, just as in the pottery process, and vacuum is used to achieve this.

The clay extrusion process sucks lots of water vapour and dust into the vacuum pump, and Monier were looking for a robust vacuum solution that could handle this demanding and tough process, that would be easy to service. In addition sustainability was important to them.
Image of Gerard Holtmaat, Head of Production, Monier Benelux

Reducing our energy consumption is an important part of our ecological policy. Atlas Copco’s vacuum pump helps us achieve this.

Gerard Holtmaat ,
Head of Production
Monier Benelux

Solution:

Image showing production of brick in a factory
Monier installed the humid version of the new GHS 575 VSD⁺ vacuum pump, which is specifically configured for high water vapour applications such as clay extrusion.

The new pump replaced an old oil sealed rotary vane pump from a competitor.

Outcome:

Image showing a man working in Monier factory
The GHS 575 VSD⁺ is a plug and play solution that achieves lots of different benefits for the end user. The machine has a unique design concept which means the hot and cool zones are separated; this ensures a longer lifetime of the electronic components and a higher reliability. The pump has a builtin Elektronikon which monitors every aspect of the vacuum production, regulating all factors so as to avoid condensation and thereby extend oil life.

The vacuum pump automatically cleans and purges itself which means maintenance is only performed when absolutely necessary, and even in harsh and humid work environments, such as at Monier, it is very easy.
Image showing a man working in Monier factory
The previous rotary vane pump was an 11 kW machine. The GHS 575 VSD⁺ delivers the same performance with only 7.5 kW, delivering significant energy savings, important to Monier as they aim to deliver sustainable products and systems. The pump includes a free calculation module, the V-Box, which tells you how much energy you can save by installing a GHS VSD⁺ vacuum pump with variable speed technology.

The Monier installation has been used as a test situation for the new GHS VSD⁺ pump from Atlas Copco precisely because it is such a demanding application for a vacuum pump and the GHS has provided a reliable performance even in these harsh conditions.

Related Topics and Stories