Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Täysin öljyttömien ilmakompressorien ilmakuplapuskuri pitää meriympäristön turvassa

19. huhtikuuta 2019

Antwerpen, Belgia, 29.9.2016 – Tuulivoimaloiden asennus merelle edellyttää meriympäristön huomioimista, sillä herkkä eläimistö saattaa häiriintyä paalutuksen aikana. Seaway Heavy Lifting otti yhteyttä Atlas Copco Rentaliin täysin öljyttömän paineilman tuottoa varten. Sen avulla pystyttiin luomaan melua vaimentava ilmakuplapuskuri Pohjanmerellä tehtävien projektien aikana.

DanTyskin ja Sandbankin tuulivoimalat sijaitsevat Pohjanmerellä 80 kilometrin päässä Saksan rannikosta. Ne tuottavat 576 megawatin edestä energiaa, joka riittää kattamaan noin 80 000 kotitalouden energian tarpeen. Merellä tehtäviin erityisasennuksiin ja purkutöihin sekä tuulivoimaloiden rakennukseen erikoistunut Seaway Heavy Lifting huolehti kummankin tuulivoimalan rakennustöistä Stanislav Yudin -nimisen kelluvan nosturin avulla.


Ilmakuplapuskuri laskee melutasoa

Seaway Heavy Lifting NL

Merellä tehtävissä tuulivoimaloiden perustustöissä syntyvä melu on viisinkertainen veden alla ulkoilmaan verrattuna. Melu häiritsee merinisäkkäitä, ja se saattaa johtaa jopa kuuroutumiseen tai suuntavaiston häiriintymiseen. Hallitukset edellyttävät melutasojen rajoittamista, jotta merieliöstö pysyy turvassa. Seaway Heavy Lifting päätti alentaa melutasoja ilmakuplapuskurilla, joka tuotettiin Atlas Copco Rentalin toimittamalla täysin öljyttömällä paineilmalla.


Täysin öljyttömät kompressorit tuottavat halutun tehon


Ilmakuplaverhojen tehokas toiminta edellyttää, että tarvittava teho lasketaan etukäteen. Kummassakin projektissa tarvittiin eri painetta, joten rakensimme kaksi erilaista kokoonpanoa”, Frank van den Heiligenberg kertoo. Hän toimii Atlas Copco Rental Netherlandsin öljy- ja kaasuyksikön myynti-insinöörinä. ”Sandbankin projektissa tarvittava virtaus oli 480 m3/min, ja se tuotettiin 10,3 baarin paineella. Käytimme kolmeatoista öljytöntä ilmaa tuottavaa PTS 1600 -kompressoria. Kun projekti oli valmistunut onnistuneesti, osa kompressoreista siirrettiin DanTysk-projektiin. Siellä tarvittava ilmakuplaverho edellytti suurempaa tehoa, joten käytimme viittä PTS 1600 -kompressoria sekä kolmeatoista öljytöntä ilmaa tuottavaa PNS 1250 -kompressoria. Näin pystyimme tuottamaan korkeamman paineen. Virtaus oli noin 627 m3/min ja paine enintään 25 baaria.


Seaway Heavy Lifting asettaa korkeat turvallisuusmääräykset

Laitteistomme turvallisuus ja luotettavuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä”, van den Heiligenberg jatkaa. ”Kaikki kompressorit, rungot ja letkut ovat sertifioituja. Kompressorit asennetaan erityiseen DNV 2.7-1 -sertifioituun nostorunkoon, joka soveltuu meriympäristöihin. Koska rungot on räätälöity tarpeiden mukaan, ne on helppo pultata kanteen.


Meriympäristöissä toimittaessa on voitava luottaa siihen, että jokainen kompressori tuottaa tarvittavan tehon. Siksi kompressorien toiminta testattiin erikseen. Näin varmistettiin, että jokainen kompressori tuottaa oikean paineen ja virtauksen.


Muutamaa päivää myöhemmin kompressorit lisälaitteineen toimitettiin Saksaan. Atlas Copco Rentalin huoltoinsinööri oli paikan päällä ja valmiina auttamaan vuorokauden ympäri. Hänen tehtävänään oli varmistaa, että laitteisto toimi odotetulla tavalla koko projektin ajan.


Logistiset haasteet selätettiin

“ Projektin logistiikkapuoli oli haastava molemmille yrityksille. Haasteet kuitenkin selätettiin mittavan valmistautumisen ja tiiviin yhteistyön ansiosta. ”

Frits van Dorst , Seaway Heavy Liftingin projekti-insinööri

Lisätiedot:


Atlas Copco on maailman johtava kestävien tuotantoratkaisujen toimittaja. Konserni tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia kompressoreja, alipaineratkaisuja ja paineilman käsittelyjärjestelmiä, rakennuskoneita ja louhintalaitteita sekä voimatyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä. Atlas Copcon tuotekehityksen ja palvelujen perustana on tuottavuus, energiatehokkuus, turvallisuus ja ergonomia. Vuonna 1873 perustetun yhtiön pääkonttori on Tukholmassa, ja konserni toimii yli 180 maassa. Vuonna 2015 Atlas Copcolla oli yli 43 000 työntekijää ja yhtiön liikevaihto oli 11 miljardia euroa. Katso lisätietoja osoitteesta www.atlascopcogroup.com.


Rental on Atlas Copcon rakennustekniikan toimialaan kuuluva divisioona. Se palvelee eri teollisuudenaloilla toimivia asiakkaita ympäri maailmaa tarjoamalla väliaikaisia paineilma- ja tehoratkaisuja vuokralle. Erityisvuokrauspalveluihin kuuluu useita tuotemerkkejä. Divisioonan pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Yhdysvalloissa.