Atlas Copco Rental auttaa ylläpitämään tuotantoa Papeles Cordillera -tehtaan huollon aikana Santiagossa, Chilessä

15. joulukuuta 2017

Boom, Belgia, 10. marraskuuta 2017 – Papeles Cordilleran tehtaalla tuli tarpeen tehdä laajoja huoltotöitä, jotka edellyttivät puhaltimien sammuttamista. Tehtaan edustajat päättivät kääntyä Atlas Copco Rentalin asiantuntijoiden puoleen oikean ratkaisun löytämiseksi. Jäteveden käsittelyä ei voi keskeyttää, jotta voidaan noudattaa tiukkoja jäteveden käsittelysäännöksiä.

Papeles Cordillera S.A. on CMPC Groupiin kuuluva yritys, joka on yksi Latinalaisen Amerikan johtavista metsätuotteiden, sellun, paperin ja pehmopaperin tuottajista ja myyjistä. Yritys myy noin 320 tuhatta tonnia erilaisia papereita vuosittain.

Vedenkäsittelyn ylläpito huollon aikana

Papeles Cordillera oli tietoinen, että huolto edellyttää virransyötön katkaisua. Se tarkoitti myös puhaltimien sammuttamista.
Tuotannon ylläpitoa varten yrityksen piti jatkaa jäteveden käsittelyä. Tätä varten tarvittiin jatkuvaa teollisuusveden hapetusta tietyllä tasolla, jotta vesi on puhdasta ennen jokeen pumppaamista.

Ilma pitää mikro-organismit elossa

Teollisuusveden puhdistuksessa käytetään mikro-organismeja,
jotka tarvitsevat ilmaa selviytyäkseen. Tähän tarpeeseen Atlas Copco Rental toimitti 4 siirrettävää, täysin öljytöntä PTS 916 -kompressoria letkusarjoineen.

PTS-kompressorit määritettiin tuottamaan 4 baarin lähtöpaine, jonka ansiosta kokonaisvirtaukseksi saatiin 6 400 cfm tai 10 870 m³/h. Tämä vastaa 60:tä % kokonaisilmamassasta, jota tarvitaan hyvän vedenlaadun saavuttamiseen ja mikro-organismien säätelyyn.

Asianmukaiset varusteet ja tekninen osaaminen: erinomainen kokonaisuus!

Teknikkomme asensivat koko laitteiston. He varmistivat, että kaikki liitännät vastaavat Effluent-tehtaan turvamääräyksiä.
Optimaalinen toiminnan jatkuvuus varmistettiin useilla testeillä, jotta mikro-organismien hapetus saatiin asianmukaiselle tasolle.

Projektin valmistumisen jälkeen toimitimme kattavan raportin käytettyjen laitteiden suoriutumisesta.

”Vedenpuhdistuksessa käytettävät mikro-organismit kuolisivat ilman happea. Mikään tehdas ei voi jatkaa toimintaansa, jos jätevedenkäsittely keskeytyy”, kertoo Andrés Morales, Effluent-tehtaan esimies.

”Yhteistyö Atlas Copco Rentalin kanssa sujui mutkattomasti. He ymmärsivät meidän vaatimuksemme ja erityiset prosessimme. Oli todella tärkeää, että saimme keskustella suoraan myyntiedustajan kanssa ja kertoa tarpeistamme. Laitteet saapuivat ajoissa, eikä meillä ole ollut mitään ongelmia. Teknisestä näkökulmasta katsottuna Rentalin huoltohenkilöt ovat erittäin päteviä.”

Lisätiedot:

Atlas Copco on maailman johtava kestävien tuotantoratkaisujen toimittaja. Konserni tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia kompressoreja, alipaineratkaisuja ja paineilman käsittelyjärjestelmiä, rakennuskoneita ja louhintalaitteita sekä voimatyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä. Atlas Copcon tuotekehityksen ja palvelujen perustana on tuottavuus, energiatehokkuus, turvallisuus ja ergonomia. Vuonna 1873 perustetun yhtiön pääkonttori on Tukholmassa, ja konserni toimii yli 180 maassa. Vuonna 2016 Atlas Copcolla oli yli 45 000 työntekijää ja yhtiön liikevaihto oli 11 miljardia euroa. Lue lisää osoitteessa www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental on Atlas Copcon tehoratkaisujen toimialaan kuuluva yksikkö. Se palvelee kaikilla teollisuudenaloilla toimivia asiakkaita ympäri maailmaa vuokraamalla väliaikaisia paineilma-, teho-, virtaus-, höyry- ja typpiratkaisuja. Erityisvuokrauspalveluihin kuuluu useita tuotemerkkejä. Yksikön pääkonttori sijaitsee Belgiassa. Lue lisää osoitteesta www.atlascopcorental.com