Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Pumppausteknologia parantaa patojen vakautta

14. kesäkuuta 2019

Erityisesti sateisien kausien aikana laitteemme auttavat pienentämään padon kuormitusta jokivettä poistamalla.

Brasilialainen National Mining Agency (ANM) ilmoitti huhtikuussa, että se on kieltänyt melkein kahdenkymmenen padon toiminnan vakausongelmien takia. Virasto päätti, että louhintayritysten vuosittain tehtävän vakausehtoihin liittyvän tiedonannon vaatimukset on pyrittävä saavuttamaan. Näin voidaan valvoa patojen kuntoa ja estää niiden murtumia, jotka saattavat vaarantaa yhteisöjä, luontoa ja yrityksiä.


Kieltojen seurauksena esitettiin kysymys: voidaanko tämä välttää?


Hätäpumppujärjestelmien vuokraukseen erikoistuneen Itubombas-tehtaan (osa Atlas Copcon Rental -yksikköä Etelä-Amerikassa) vastaus on kyllä ja että se tapahtuu korkean teknologian avulla.


Myyntijohtaja Roberto Horii kertoo, että erityisesti sateisina kausina moottoripumput voivat parantaa patojen vakautta tyhjentämällä vettä ja siirtämällä sen joen kanavoihin. Samarco on käyttänyt Itubombaksen laitteita tämän työn tekemiseen esimerkiksi Barragem Germanossa. "Samarco käytti neljääkymmentä ITU-1212S17-pumppua sadevesien ohjaamiseen pois uudelleenrakennuksen tieltä. Laitteiston virtaus on 1,5 tuhatta kuutiometriä tunnissa ja se pumppaa miljoonia kuutiometrejä sadevettä", Horii sanoo.


Virtausnopeutensa ansiosta ITU-1212S17-pumppu, jonka mukana toimitetaan etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä, sopii parhaiten tällaisiin toimenpiteisiin. Itubombas vuokraa moottoripumppujen lisäksi myös erilaisia lisävarusteita, kuten letkuja, putkia, kytkimiä ja uimureita sekä kaikkien lisävarusteiden ja laitteiden käytön hydrauliseen mitoitukseen liittyvää teknistä tukea.


On mainitsemisen arvoista, että hätätilanteissa dieselpumput eivät ole riippuvaisia sähköstä ja ne voidaan asentaa hyvin nopeasti.

Roberto Horii

Lisätiedot:

Hyvät ideat kiihdyttävät innovointia. Atlas Copco on luonut teollisten ideoiden kautta ratkaisevaa etua liiketoiminnalle jo vuodesta 1873. Kuuntelemalla asiakkaitamme ja tuntemalla heidän tarpeensa tuomme heille lisäarvoa ja innovointeja katse tulevaisuudessa. Atlas Copcon pääkonttori on Tukholmassa, ja yhtiöllä on noin 37 000 työntekijää ja asiakkaita yli 180 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 95 miljardia kruunua / 9 miljardia euroa. Lisätietoja saat osoitteesta www.atlascopcogroup.com. Hyvät ideat tukevat kestävää kehitystä. Atlas Copco Specialty Rental tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja tarjoaa alan parhaat väliaikaiset paineilma-, teho-, virtaus-, höyry- ja typpiratkaisut. Työlleen omistautuneet asiantuntijamme tuntevat käyttökohteet ja laitteet perusteellisesti. Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja voimme tarjota kokonaisratkaisun alalle kuin alalle niin hätätapauksissa kuin suunnitelluissa projekteissakin. Toimimme tehotekniikan liiketoiminta-alalla ja pääkonttorimme sijaitsee Boomissa, Belgiassa. Tarjoamme erityisvuokrauspalveluja useiden eri tuotemerkkien alla ympäri maailman.