Elektrische oplossingen.

Door de toenemende maatschappelijke bezorgdheid over luchtkwaliteit hebben de Europese richtlijnen en verordeningen ontkoling versneld, vooral in steden. In combinatie met de ambitie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te dringen en het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten, is dit een uitgelezen kans om in te zetten op elektrificatie.

Toekomstbestendige apparatuur is nu verkrijgbaar

De voordelen van elektrificatie zijn aanzienlijk: van stiller tot geen uitstoot door een dieselmotor en van verbeterde efficiëntie tot gemakkelijker onderhoud.

Zo lang er stroom aanwezig is, zijn elektrische oplossingen altijd het meest efficiënt. Om u te helpen uw energiekosten terug te dringen, verricht Atlas Copco pionierswerk binnen de persluchtindustrie op het gebied van Variable Speed Drive (VSD)-technologie. Deze geïntegreerde variabele toerenregeling levert aanzienlijke energiebesparingen op en draagt daardoor bij aan het beschermen van het milieu voor de komende generaties. Dankzij de continue investeringen in deze technologie, heeft Atlas Copco nu een uitgebreid aanbod van elektrisch aangedreven VSD-oplossingen die kwaliteit en energiezuinigheid garanderen. Ook als u onze apparatuur slechts tijdelijk gebruikt, kunt u uw voetafdruk verder verkleinen. VSD-technologie spreekt voor zich en is eenvoudig uit te leggen. De compressoren volgen het luchtverbruik nauwlettend door het motortoerental automatisch aan te passen. Dit zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen tot wel 35%.

Wat maakt de VSD-technologie van Atlas Copco uniek?

  1. De Elektronikon® regelt zowel de compressor als de geïntegreerde omvormer en zorgt hierbij voor maximale veiligheid van de machine binnen de desbetreffende parameters.
  2. Flexibele drukinstelmogelijkheid met VSD vermindert elektriciteitskosten.
  3. Specifiek ontwerp voor omvormer en motor (met beschermde lagers) voor de hoogste efficiëntie binnen het toerentalbereik.
  4. De elektromotor is speciaal ontworpen voor lage bedrijfstoerentallen, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de eisen ten aanzien van motor- en compressorkoeling.
  5. Alle Atlas Copco VSD-compressoren zijn getest en gecertificeerd volgens de EMC-normen. De bediening van de compressor heeft geen invloed op externe bronnen en vice versa.
  6. Door mechanische verbeteringen werken alle componenten in het gehele toerentalbereik van de compressor onder hun kritieke trillingsniveaus.
  7. Een uiterst efficiënte frequentieomvormer in een kast zorgt voor een stabiele werking bij hoge omgevingstemperaturen van maximaal 50 °C/122 °F.
  8. Er zijn geen 'speed windows' die de energiebesparingen en stabiele netdruk in gevaar kunnen brengen. Het regelbereik van de compressor wordt gemaximaliseerd op 70-75%.
  9. De netdrukbandbreedte wordt gehandhaafd binnen 0,10 bar, 1,5 psi.

VSD versus vast toerental

Een compressor met variabele toerenregeling (VSD), snelheidsregelaar of frequentieregeling stemt zijn motortoerental automatisch af op het luchtverbruik. Zijn tegenhanger, de 'compressor met vast toerental' of 'vollast/nullast-compressor' draait of op volle belasting of onbelast.

Je kunt het vergelijken met een auto: een 'compressor met vast toerental' rijdt of 100 km/u of staat stil. Dat is prima als voor de toepassing een persluchttoevoer op vollast of nullast nodig is. Dat geldt echter niet voor de meeste toepassingen, omdat het persluchtverbruik meestal schommelt. En dan komt de VSD-compressor in beeld. 

Een Variable Speed Drive-compressor stemt het toerental van de motor en schroefelementen eenvoudigweg af op het verbruik. Het voordeel is duidelijk: een variabele toerenregeling draait niet sneller dan nodig is, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid energie wordt bespaard. In vergelijking met vollast/nullastcompressoren kan met een VSD gemiddeld 35% energie worden bespaard en met een GA VSD+ zelfs 50%. Dat zijn besparingen die tellen. Zelfs wanneer u slechts tijdelijk terugvalt op een complete oplossing van Atlas Copco Rental. 

Van kleinere E-Air-compressoren tot de HNX 210 VSD, een op een trailer gemonteerde, olievrije perslucht- en stikstofbooster, VSD-technologie is overal in ons machinepark aanwezig. Neem contact op met uw plaatselijke Atlas Copco Rental-vertegenwoordiger voor meer informatie!

Elektrische oplossingen.

explainer icon