Sluiten

Toegankelijkheid

Onze verklaring

Bij Atlas Copco Group geloven we sterk in diversiteit en inclusie. Daarom streven we ernaar al onze bezoekers een gelijke ervaring te bieden op onze websites: een ervaring die zowel gastvrij als toegankelijk is.

We werken actief aan het creëren van een toegankelijkheidscultuur binnen onze community voor ontwerp, content en ontwikkeling. Ons doel is om een webervaring te bieden die voldoet aan de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) versie 2.1, niveau AA

 

Hoewel we aan het begin van dit belangrijke traject staan en dit een doorlopend proces is, streven we naar het maken van inclusieve content en ontwerpen, die voorzien in de verschillende behoeften van onze gebruikers.

Hoe toegankelijk is de website?

We hebben stappen ondernomen om de leesbaarheid van links op onze website te verbeteren en ook de toetsenbordnavigatie te verbeteren.

Hoewel we erkennen dat bepaalde delen van onze website niet volledig toegankelijk zijn, streven we ernaar om vooruitgang te boeken in het creëren van een volledig toegankelijke webervaring.

Deze website is gedeeltelijk conform, vanwege de onderstaande niet-conforme punten.

Toetsenbordnavigatie

Wij erkennen dat het gebruik van alleen het toetsenbord om op de website te navigeren tot bepaalde beperkingen kan leiden, met name wat betreft de tabvolgorde.

Kleurcontrast

Bepaalde tekst en interactieve elementen hebben onvoldoende contrast met hun respectieve achtergronden of omringende kleuren. Daarnaast hebben bepaalde afbeeldingen onvoldoende contrast. 

Tekstalternatieven voor afbeeldingen

Op onze website kunnen gebruikers afbeeldingen tegenkomen die geen goede beschrijvende alternatieve tekst bevatten, en decoratieve afbeeldingen met alternatieve tekst.

Structuur van koptekst

De structuur van de visuele koptekst wordt niet altijd weergegeven in de code, waardoor bepaalde koppen niet als zodanig worden herkend door schermlezers. In bepaalde gevallen komen de visuele en semantische hiërarchie van de koptekst niet overeen.

Formulierlabels

Bepaalde formulierelementen hebben geen nauwkeurige labels die het doel en de functionaliteit van formulierbesturingselementen, zoals tekstvelden en knoppen, beschrijven. Zonder de juiste labels kunnen gebruikers, met name gebruikers die ondersteunende technologieën gebruiken, moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van formulieren op onze website.

Tabellen

In sommige tabellen zijn de tabelkoppen niet juist opgemaakt, waardoor het moeilijker wordt om de tabel te begrijpen bij gebruik van een schermlezer. Daarnaast kunnen er tabellen zijn zonder tabelbijschrift.

Koppelingen

Bepaalde koppelingen hebben een niet-beschrijvende bewoording, zoals "Meer lezen" of "Klik hier", waardoor ze voor gebruikers met schermlezers lastig zijn te gebruiken. Daarnaast kunnen bepaalde componenten meerdere redundante links hebben of geen tekst of passend label hebben, wat tot verwarring kan leiden bij gebruikers, met name gebruikers die afhankelijk zijn van ondersteunende technologieën zoals schermlezers.

Videocontent

Bij videocontent ontbreekt mogelijk ondertiteling en in bepaalde gevallen ook audiobeschrijvingen van de visuele inhoud van de video. 

Document/brochure

Bepaalde pdf-documenten op de website zijn niet juist gelabeld om compatibel te zijn met ondersteunende leestechnologieën. Bovendien kunnen bepaalde pdf-documenten een onjuiste lees- en tabvolgorde hebben, en kunnen bepaalde afbeeldingen en grafieken ontbreken of onjuiste tekstalternatieven hebben.

Ons toegankelijkheidsproces gaat door. We scannen regelmatig de website om correcties van bekende problemen te controleren en het corrigeren van eventuele nieuwe problemen te plannen. Het is onze ambitie om alle bekende toegankelijkheidsproblemen uiterlijk in juni 2025 te hebben opgelost.

Wat te doen als u geen toegang hebt tot delen van deze website?

Ervaart u een probleem? Stuur ons een e-mail. Wij nemen dan contact met u op om te zorgen dat in uw behoeften wordt voorzien en dat de juiste stappen worden genomen om te voorkomen dat het probleem in de toekomst opnieuw optreedt. ​

Als u opmerkingen hebt over hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren, kunt u contact met ons opnemen via digital.accessibility@atlascopco.com.

Hoe we deze website hebben getest

We hebben een zelfevaluatie (interne test) uitgevoerd van www.atlascopco.com en www.atlascopcogroup.com met hulpmiddelen zoals Lighthouse/Wave en via een handmatige controle op willekeurige pagina's binnen onze domeinen.

De laatste beoordeling is uitgevoerd op 19 december 2022.

De verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2023.