โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
Pluspunkte der neuen GA+-Kompressoren von Atlas Copco sind ihr leiser Lauf sowie ihre konstruktionsbedingt geringe Stellfläche. Wie gewünscht, konnten alle Maschinen auf der dafür vorgesehenen Bühne in der Versandhalle untergebracht werden. Diese wird in der kalten Jahreszeit mit der Abluft der luftgekühlten Kompressoren beheizt. (Bild: Atlas Copco)

ออกแบบระบบปั๊มลมยังไง ให้เหมาะสมกับโรงงานของคุณ?

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

Installing an Air Compressor เทคนิคคอมเพรสเซอร์ Compressor Installations เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor) 2019 2018 2017

ด้วยงบประมาณ พื้นที่ในการติดตั้งที่จำกัด หรือเวลาที่จำกัด อาจทำให้เราไม่สามารถติดตั้งระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้ดีขึ้นได้ โดยเริ่มต้นที่การออกแบบห้องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม วิธีนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งโรงงานที่เพิ่งสร้างใหม่ หรือ โรงงานเดิมที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

การออกแบบห้องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

1. สถานที่

การออกแบบห้องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ดี จะช่วยให้ควบคุมคุณภาพลมอัดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมจะอยู่ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยการมีระบบ HVAC หรือ มีการระบายอากาศที่ดี

และถึงแม้ว่าคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมรุ่นปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีเสียงเงียบมากกว่ารุ่นก่อนๆ แต่ก็ยังคงมีเสียงรบกวนในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ดี ดังนั้น การจัดวางคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมในห้องที่กำหนด จะช่วยลดเสียงรบกวนในพื้นที่ที่ทำงานลงไปได้มาก

นอกจากนี้คุณควรจะจัดวางห้องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมให้อยู่ใกล้กับจุดที่จะใช้งาน โรงงานส่วนใหญ่ได้ลองติดตั้งห้องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมไว้ที่จุดศูนย์กลางของตำแหน่งที่จะใช้งาน เพื่อลดระยะทางในการจ่ายลม และยังช่วยลดปริมาณของท่อลมที่ใช้งาน ลดการเกิด pressure drop รวมถึงลดจุดที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วไหล

ซึ่งภายในห้องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมนั้น ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เพราะหากอุปกรณ์แต่ละอย่างอยู่ใกล้กันเกินไปก็จะทำให้ความร้อนจากคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมเครื่องหนึ่งดูดเข้าไปในคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมอีกเครื่องหนึ่งจนเกิดความร้อนสะสมมากขึ้น

2. ระยะห่าง

ควรขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่คุณใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถจัดวางระยะห่างของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อการระบายความร้อน และเข้าถึงการบำรุงรักษาเครื่องได้ง่าย ตัวอย่างเช่น คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่มาพร้อมฝาครอบ อาจมีประตูบานพับที่เปิด-ปิดได้ หรือ เป็นฝาครอบที่ชนิดที่ต้องถอดออก ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ ล้วนต้องการระยะห่างในการจัดวางที่ไม่เท่ากัน

อีกตัวอย่าง เป็นกรณีสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ จำพวกเครื่องยก หรือ แม่แรง ในการบำรุงรักษา จะต้องจัดวางเครื่องให้มีระยะห่าง ความสูง และพื้นที่ว่างที่เพียงพอสำหรับการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าบำรุงรักษาเครื่องได้

3. การกำจัดน้ำเสีย
ไอน้ำที่ปะปนอยู่ในลมอัดนั้นประกอบไปด้วยสิ่งปนเปื้อนที่ลอยอยู่ในอากาศ และน้ำมันที่เจือปนมาจากระบบ oil-injected เราจึงควรกรองสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในไอน้ำนั้นก่อนจะระบายลงท่อหรือกำจัดออกไป เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ตามข้อปฎิบัติหรือกฎหมายเรื่องการกำจัดน้ำเสียที่มาจากคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม, after cooler, เครื่องทำลมแห้ง (dryer) และ air receivers

4. การติดตั้งนอกอาคาร

เราอาจติดตั้งคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมไว้นอกอาคารก็ได้ หากสถานที่ตั้งนั้นมีอุณหภูมิหรือสถานที่ที่เหมาะสม แต่ควรติดตั้งโดยมีหลังคาคลุมเพื่อกันฝนไม่ให้สาด หรือรั่วไหลเข้าสู่ตู้ไฟฟ้า โดยวางเครื่องให้ห่างจากขอบหลังคา เพราะ คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมนั้นมีแรงดูดจากฝั่งดูดอากาศขาเข้า จึงอาจทำให้น้ำฝนไหลเข้าตัวเครื่องและก่อให้เกิดความเสียหายได้ ควรใช้เครื่องที่มีมาตรฐานขั้นการป้องกันระดับ NEMA 3R เป็นขั้นต่ำ ซึ่งจะช่วยปกป้องตัวเครื่องของคุณจากน้ำฝน และสิ่งสกปรก ส่วนมาตรฐานการป้องกันในระดับที่สูงกว่าอย่างเช่น NEMA 4 นั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310