Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Solutions
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
ผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ลม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ

ตรวจสอบการติดตั้งระบบอากาศอัดด้วย SMARTLINK

การรับรู้สถานะของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมตลอดเวลา คือวิธีที่แน่นอนที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพที่เหมาะสมและความพร้อมใช้งานสูงสุดของระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

ติดต่อเรา

SMARTLINK

ตรวจสอบการติดตั้งระบบอากาศอัดด้วย SMARTLINK

Loading...

มุ่งสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานตามความต้องการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานภายในคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณ

เพิ่มระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนส่วนประกอบทั้งหมดอย่างตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจถึงระยะเวลาที่เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประหยัดเงิน

มีระบบแจ้งเตือนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยป้องกันความเสียหายและการสูญเสียด้านการผลิต

พัฒนาสู่การจัดการอากาศอัดหรือลมอัด

 • SMARTLINK Service
  ดูบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ได้ในเพียงหนึ่งคลิก พร้อมทั้งตรวจสอบราคาสำหรับชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
 • SMARTLINK Uptime
  Uptime จะส่งอีเมลหรือข้อความถึงคุณเมื่อใดก็ตามที่มีคำเตือนสำคัญ 
 • SMARTLINK Energy
  Energy จะรายงานตามที่คุณต้องการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานภายในคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณ ตามมาตรฐาน ISO 50001
 • ความเสี่ยงของวิธีปฏิบัติเชิงรับคืออะไร

  หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับความสนใจ ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักได้ในที่สุด เนื่องจากการซ่อมแซมฉุกเฉินอาจนำไปสู่การหยุดทำงานที่อยู่นอกเหนือกำหนดการและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น SMARTLINK จึงส่งคำเตือนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติงานได้ตามวิธีการที่วางแผนไว้

  การรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์อย่างไร

  หากคุณไม่ทราบว่าระบบของคุณทำงานอย่างไร การระบุจุดที่ต้องปรับปรุงก็เป็นไปได้ยาก แต่ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ SMARTLINK นำเสนอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์และปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานได้

  การเชื่อมต่อมีผลต่อการซ่อมบำรุงอย่างไร

  การตรวจสอบที่ไม่เพียงพอนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการซ่อมบำรุงที่ล่าช้าหรือการเข้าตรวจสอบที่เร็วกว่ากำหนด ด้วยปัญหานี้ SMARTLINK จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงได้ทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดเวลา ส่วนประกอบทุกชิ้นจะถูกเปลี่ยนอย่างตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องของพลังงานและระยะเวลาที่เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ทางเลือกอื่นของการตรวจสอบระยะไกลคืออะไร

  หากไม่มีการเชื่อมต่อ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณเพื่อเช็คสถานะของอุปกรณ์ โดยมีสมุดบันทึกเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ติดตามชั่วโมงเดินเครื่องและความต้องการซ่อมบำรุง ด้วยเหตุนี้ SMARTLINK จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อมอบข้อมูลที่โปร่งใสเต็มรูปแบบ และให้ประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันเนื่องจากภาระด้านการจัดการลดน้อยลง