VSD ile sabit devir karşılaştırması

İster devir ister frekans kumandalı olsun, değişken devirli tahrikli (VSD) bir kompresör motor devrini hava talebine göre otomatik olarak ayarlar. Bunun aksine, sabit devirli veya “rölanti devirli kompresör” veya “yüklü/yüksüz kompresör” ya tam devirde çalışır ya da çalışmaz.

Bir otomobille kıyaslarsanız: “rölanti devirli bir kompresör” ya 100 km/saat hızla yol alır ya da hiç almaz. Uygulamada ya tam yükte ya da yüksüz basınçlı hava beslemesi gerekiyorsa bu durum sorun değildir. Ama çoğu uygulama böyle değildir, dalgalanan bir hava talepleri vardır ve işte bir VSD kompresör burada devreye girer. Değişken Devirli Tahrikli bir kompresör motor ve elemanlarının devrini talebe göre ayarlar.

Bunun avantajı açıktır: değişken devirli bir tahrik sadece gereken devirde çalışır, bu da önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Rölanti devirli bir kompresörle karşılaştırıldığında, bir VSD ortalama olarak %35 enerji tasarrufu sağlar, bir GA VSD+ ise ortalama olarak %50’ye kadar tasarruf sağlar. Ve bu tasarruflar önemlidir...

Bir kompresörün maliyetinin %70'i enerjidir

Bir kompresörün başlangıç yatırımı veya bakım maliyetleri enerji maliyetleri ile kıyaslanamaz. Basınçlı hava üretimi bir tesisin toplam elektrik faturasının %40’ından fazla tutabilir.


 


Değişken devirli tahrikin başka avantajları da vardır:


  • Bir VSD kompresör tam sistem basıncı altında çalışabilir/durabilir. Yük boşaltmaya gerek yoktur. Bu zaman ve enerji tasarrufu sağlar

  • Rölanti zamanı kaybı yoktur, normal çalışmada basınç atma kayıpları yoktur

  • VSD ile başlatma sırasında tepe akım değerlerinden kaçınmış olursunuz, böylece çoğu elektrik şirketinin uyguladığı cezalardan da kaçınırsınız

  • Daha düşük sistem basıncı sayesinde, sistem kaçakları en aza indirilir