Roots Tipi Blower

Compressor Types Compressed Air Wiki Displacement Compressors Compressors

Hava sıkıştırmanın iki temel ilkesi olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Bunlardan biri deplasmanlı sıkıştırma ilkesidir. Deplasmanlı kompresör olarak sınıflandırılan birçok kompresör türü vardır. Bunlardan biri, düşük basınçlı hava akışı sağlayan roots tipi blower'dır.

Roots tipi blower nedir?

roots tipi blower bir kompresör türüdür

Roots tipi blower dahili sıkıştırma yapmayan valfsiz bir deplasmanlı kompresör türüdür. Sıkıştırma odası çıkış portuyla temas ettiğinde, basınçlı hava basınç tarafından tekrar muhafazanın içine akar. Bunun ardından, sıkıştırma odasının hacmi sürekli dönme ile azaldığında ilave sıkıştırma gerçekleşir. Buna göre sıkıştırma tam karşı basınç altında gerçekleşir ve bunun sonucunda verim düşerken gürültü seviyesi artar.

Bir muhafazanın içinde, bir set dişi çark aracılığıyla senkronize edilen iki benzer, genelde simetrik rotor birbirinin tersi yönde döner. Blower'lar genelde hava soğutmalıdır ve yağsızdır. Düşük verimli olmaları nedeniyle blower'ların kullanımı çok düşük basınçlı uygulamalarla sınırlı olup tek kademeli, iki kademeli ve üç kademeli sıkıştırma yapan versiyonları mevcuttur. Roots tipi blower'lar çoğunlukla vakum pompası olarak ya da pnömatik konveyörlerde kullanılırlar.

İlgili yazılar

Vidalı Kompresör

Hava sıkıştırma ve günümüzde bilinen farklı deplasmanlı kompresör türleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Burada yağ enjeksiyonlu ve yağsız ikiz vidalı kompresörler ele alınmıştır.

Basınçlı Hava Nedir?

Basınçlı hava her yerdedir ama tam olarak nedir? Gelin sizi basınçlı hava dünyasıyla tanıştıralım ve bir kompresörün temel çalışma ilkelerini açıklayalım.