Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Hizmet verilen endüstriler
Atlas Copco Rental
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Solutions
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Ürünler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hava hattı aksesuarları
Ürünler
Hava hattı aksesuarları
Hava hattı aksesuarları
Havalı Motorlar
Malzeme kaldırma araçları
Ürünler
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Servis
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Servis
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Güç Ekipmanı
Solutions
Ürünler
Güç Ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Ürünler
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı

Isı Nasıl Aktarılır?

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Özellikle hava kompresörleri hakkında bilgi edinmek gerektiğinde fiziğin en ilginç dallarından birisi olan termodinamik karşımıza çıkar. Bu makalede, termodinamiğe giriş konusunu takiben ısı aktarımı açıklanmıştır.

Isı Nasıl Aktarılır?

ısı nasıl aktarılır
Bir maddenin içinde veya farklı madde ya da sistemler arasındaki sıcaklık farkı bir sıcaklık dengesine ulaşana kadar ısının aktarılmasına yol açar. Söz konusu ısı aktarımı üç farklı yolla gerçekleşebilir:
  • kondüksiyon yoluyla
  • konveksiyon yoluyla
  • radyasyon yoluyla
Gerçek koşullarda ısı aktarımı üç yolun tümünde aynı anda gerçekleşir ancak eşit şekilde gerçekleşmez.
Kondüksiyon yoluyla ısı aktarımı formülü
Kondüksiyon ısının partiküllerin doğrudan teması yoluyla aktarımıdır. Katı maddeler arasında ya da sıvı veya gazın ince katmanları arasında gerçekleşir. Titreşen atomlar kinetik enerjilerinin bir bölümünü daha az titreşen bitişik atomlara aktarır.
Konveksiyon yoluyla ısı aktarımı formülü
Konveksiyon ısının sıcak bir katı yüzeyden bitişiğindeki sabit veya hareketli bir akışkana (gaz veya sıvı) aktarılması olup, sıvının bir bölümünün diğeriyle karışmasıyla güçlenir. Sıcaklık farkları sebebiyle yoğunluktaki farkların bir sonucu olarak bir ortamın içinde gerçekleşen doğal hareketle serbest konveksiyon şeklinde gerçekleşir. Ayrıca, örneğin bir fan veya pompa gibi mekanik elemanlarla sıvının hareket etmesiyle birlikte zorlamalı konveksiyon olarak da gerçekleşir. Zorlamalı konveksiyon daha yüksek karışım hızlarının bir sonucu olarak çok daha yüksek ısı aktarımı sağlar.
Radyasyon yoluyla ısı aktarımı
Radyasyon ısının boş bir alan üzerinden aktarılmasıdır. Sıcaklığı 0°K değerinin üstünde olan tüm maddeler elektromanyetik radyasyon yoluyla her yöne ısı yayar. Isı ışınları bir maddeye çarptığında enerjinin bir bölümün emilip dönüştürülerek o maddeyi ısıtır. Emilmeyen ışınlar maddenin içinden geçer ya da maddeden yansır. Gerçek koşullarda ısı aktarımı kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon yoluyla aynı anda gerçekleşen ısı aktarımının toplamıdır.

Bir ısı eşanjörünün içinde ısı aktarımı her noktada hakim sıcaklık farkının ve toplam ısı aktarım katsayısının bir fonksiyonudur. Doğrusal aritmetik ΔT yerine logaritmik ortalama sıcaklık farkı Өm kullanmayı gerektirir.

 logaritmik ortalama sıcaklık farkı formülü
Logaritmik ortalama sıcaklık farkı, aşağıdaki ifadeye göre ısı eşanjörünün iki bağlantı noktası arasındaki sıcaklık farklarının ilişkisi olarak tanımlanır:

İlgili yazılar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gazlarda Hal Değiştirme

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Borular Üzerinden Gaz Akışı ve Kısma

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.