Termodinamiğe Giriş: Temel İlkeler ve Gaz Yasaları

Compressed Air Wiki Thermodynamics Physics of Air Compressors Basic Theory

Özellikle hava kompresörleri hakkında bilgi edinmek gerektiğinde fiziğin en ilginç dallarından birisi olan termodinamik karşımıza çıkar. Bu makalede termodinamik hakkında kısa bir tanıtım yer almakta ve temel ilkelerin yanı sıra Boyle ve Charles gaz yasaları incelenmektedir.

Termodinamiğin yasaları nelerdir?

Enerjinin farklı formları vardır: termal, fiziksel, kimyasal, radyant (ışık vb.) ve elektrik enerjisi. Termodinamik termal enerji ile ilgili bir alandır ve bir sistemde değişiklik yapma veya çalışmasını sağlama kabiliyetini anlatır.

Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu ilkesi hakkındadır. Enerjinin yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini anlatır ve buna göre kapalı bir sistemde toplam enerjinin her zaman korunduğunu ve dolayısıyla sabit kaldığını ve bir formdan diğerine çok nadir değiştiğini söyler. Bu ısı, yapılan işle üretilebilen veya yapılan işe dönüştürülebilen bir enerji formudur.

Termodinamiğin ikinci yasası doğada daha büyük bir moleküler düzensizliğe yönelik bir eğilim olduğunu söyler. Entropi düzensizliğin bir ölçüsüdür: Maddenin en düzenli yapılandırılmış hali olan katı kristaller çok düşük entropi değerlerine sahiptir. Çok daha düzensiz olan gazlar yüksek entropi değerlerine sahiptir. Entropi arttıkça, izole edilmiş enerji sistemlerinin bir işi yapmak için kullanılan potansiyel enerjisi azalır. Termodinamiğin İkinci Yasası ısının asla "kendi çabasıyla" daha düşük sıcaklıktaki bir bölgeden daha yüksek sıcaklıktaki bir bölgeye aktarılamayacağını belirtir.

Boyle ve Charles gaz yasaları

Boyle yasasına göre sıcaklık sabitse (izoterm) basınç ve hacmin çarpımı (formül) da sabittir

Boyle yasasına göre sıcaklık sabitse (izoterm) basınç ve hacmin çarpımı da sabittir.

Charles yasasına göre sabit basınçta (izobar) bir gazın hacmindeki değişim sıcaklıktaki değişimle (formül) doğru orantılıdır

Charles yasasına göre sabit basınçta (izobar) bir gazın hacmindeki değişim sıcaklıktaki değişimle doğru orantılıdır.

Gazların genel yasası Boyle ve Charles yasalarının bir birleşimidir. Bu yasa basınç, hacim ve sıcaklığın birbirini nasıl etkilediğini açıklar. formül

Gazların genel yasası Boyle ve Charles yasalarının bir birleşimidir. Bu yasa basınç, hacim ve sıcaklığın birbirini nasıl etkilediğini açıklar. Bu değişkenlerden biri değiştiğinde diğer iki değişkenden en az biri etkilenir.

Gaz sabiti R sadece gazın özelliklerine dayalıdır. Gazın m kütlesi V hacmini doldurursa formül

Gaz sabiti R sadece gazın özelliklerine dayalıdır. Gazın m kütlesi V hacmini doldurursa bu ilişki şu şekilde ifade edilebilir:

İlgili yazılar

Isı Nasıl Aktarılır?

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.

Gazlarda Hal Değiştirme

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.

Borular Üzerinden Gaz Akışı ve Kısma

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.