Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Hizmet verilen endüstriler
Atlas Copco Rental
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Solutions
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Ürünler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hava hattı aksesuarları
Ürünler
Hava hattı aksesuarları
Hava hattı aksesuarları
Malzeme kaldırma araçları
Ürünler
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Servis
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Servis
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Güç Ekipmanı
Solutions
Ürünler
Güç Ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Ürünler
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı

Termodinamiğe Giriş: Temel İlkeler ve Gaz Yasaları

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Özellikle hava kompresörleri hakkında bilgi edinmek gerektiğinde fiziğin en ilginç dallarından birisi olan termodinamik karşımıza çıkar. Bu makalede termodinamik hakkında kısa bir tanıtım yer almakta ve temel ilkelerin yanı sıra Boyle ve Charles gaz yasaları incelenmektedir.

Termodinamiğin yasaları nelerdir?

Enerjinin farklı formları vardır: termal, fiziksel, kimyasal, radyant (ışık vb.) ve elektrik enerjisi. Termodinamik termal enerji ile ilgili bir alandır ve bir sistemde değişiklik yapma veya çalışmasını sağlama kabiliyetini anlatır. Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu ilkesi hakkındadır. Enerjinin yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini anlatır ve buna göre kapalı bir sistemde toplam enerjinin her zaman korunduğunu ve dolayısıyla sabit kaldığını ve bir formdan diğerine çok nadir değiştiğini söyler. Bu ısı, yapılan işle üretilebilen veya yapılan işe dönüştürülebilen bir enerji formudur. Termodinamiğin ikinci yasası doğada daha büyük bir moleküler düzensizliğe yönelik bir eğilim olduğunu söyler. Entropi düzensizliğin bir ölçüsüdür: Maddenin en düzenli yapılandırılmış hali olan katı kristaller çok düşük entropi değerlerine sahiptir. Çok daha düzensiz olan gazlar yüksek entropi değerlerine sahiptir. Entropi arttıkça, izole edilmiş enerji sistemlerinin bir işi yapmak için kullanılan potansiyel enerjisi azalır. Termodinamiğin İkinci Yasası ısının asla "kendi çabasıyla" daha düşük sıcaklıktaki bir bölgeden daha yüksek sıcaklıktaki bir bölgeye aktarılamayacağını belirtir.

Boyle ve Charles gaz yasaları

Boyle yasasına göre sıcaklık sabitse (izoterm) basınç ve hacmin çarpımı (formül) da sabittir
Boyle yasasına göre sıcaklık sabitse (izoterm) basınç ve hacmin çarpımı da sabittir.
Charles yasasına göre sabit basınçta (izobar) bir gazın hacmindeki değişim sıcaklıktaki değişimle (formül) doğru orantılıdır
Charles yasasına göre sabit basınçta (izobar) bir gazın hacmindeki değişim sıcaklıktaki değişimle doğru orantılıdır.
Gazların genel yasası Boyle ve Charles yasalarının bir birleşimidir. Bu yasa basınç, hacim ve sıcaklığın birbirini nasıl etkilediğini açıklar. formül
Gazların genel yasası Boyle ve Charles yasalarının bir birleşimidir. Bu yasa basınç, hacim ve sıcaklığın birbirini nasıl etkilediğini açıklar. Bu değişkenlerden biri değiştiğinde diğer iki değişkenden en az biri etkilenir.
Gaz sabiti R sadece gazın özelliklerine dayalıdır. Gazın m kütlesi V hacmini doldurursa formül
Gaz sabiti R sadece gazın özelliklerine dayalıdır. Gazın m kütlesi V hacmini doldurursa bu ilişki şu şekilde ifade edilebilir:

İlgili yazılar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Isı Nasıl Aktarılır?

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gazlarda Hal Değiştirme

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Borular Üzerinden Gaz Akışı ve Kısma

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olabilir. Termodinamik ve bunun hava kompresörlerinin işleyişini anlamada neden önemli olduğuna dair daha fazla bilgi edinin.