Atlas Copco Türkiye - Kompresörler
Our solutions
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Solutions
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Power Technique
Solutions
Ürünler
Power Technique
Enerji Depolama Sistemleri
Specialty Rental Solutions
Solutions
Kompresörler
Solutions
Ürünler
Kompresörler
Ürünler ve çözümler
Solutions
Yağ sızdırmaz vakum pompaları
Kiralama filosu
Ürünler ve çözümler
Enerji Depolama Sistemleri

Maddenin Yapısı ve Farklı Halleri

Compressed Air Wiki Basic Theory Physics of Air Compressors

Basınçlı havanın nasıl çalıştığını anlamak için temel fizik bilgilerini öğrenmek çok yardımcı olabilir. Maddenin yapısını açıklayarak başlayacağız. İkinci bölümde maddenin ve moleküllerinin dört farklı hali hakkında daha fazla bilgi alacağız.

Madde neden yapılmıştır?

maddenin farklı halleri
Tüm maddeler ister gaz, ister sıvı veya katı halinde olsun atomlardan oluşur. Bu nedenle atomlar maddenin temel yapı taşlarıdır ancak neredeyse her zaman bir molekülün parçası olarak görülürler. Molekül ise aynı veya farklı tipte atomlar ile bir araya gelen birden fazla atoma verilen addır. Atomlar proton ve nötronlardan oluşan yoğun bir çekirdek ve etrafındaki küçük, hafif ve yüksek hızda dönen elektronlardan oluşur. Başka yapı taşları da vardır ancak bunlar dengeli değildir. Tüm bu parçacıklar dört özelliğe sahiptir:- elektrik yükleri- durağan haldeki kütleleri- mekanik momentumları- manyetik momentumlarıAtomun çekirdeğindeki proton sayısı, atom sayısına eşittir. Toplam proton ve nötron sayısı yaklaşık olarak atomun kütlesine eşittir çünkü elektronlar neredeyse sıfır kütleye sahiptir. Bu bilgiler periyodik tabloda bulunabilir. Elektron grubu, çekirdekteki protonlar ile aynı sayıda elektron içerir. Bu nedenle atomlar genellikle elektrik açısından nötrdür.Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, 1913'te bir atomun modelini oluşturdu. Atomların yalnızca durağan halde ve belirli bir enerji ile var olabileceğini gösterdi. Atom bir enerji durumundan başka bir enerji durumuna geçtiğinde, bir radyasyon kuantumu yayılır. Buna foton adı verilir. Bu farklı geçişler, farklı dalga boyları olan ışık olarak ortaya çıkar. Spektrograflarda atomun spektrum çizgileri olarak görülürler.

Maddenin dört hali nedir?

Kimyasal bağlar ile bir arada tutulan atomlara molekül adı verilir. Bunlar o kadar küçüktür ki, atmosferik basınçta 1 mm3 hava içinde 2,55 x 1016 molekül bulunur. Temelde tüm maddeler dört farklı halde bulunabilir:
- katı hal
- sıvı hal
- gaz hali
- plazma hali

Moleküller, katı halde güçlü bağlar ile bir ızgara yapısında sıkı bir şekilde yan yana bulunur. Mutlak sıfır üzerindeki sıcaklıklarda, moleküller bir miktar harekete başlar. Bu durumda dengeli konumun etrafında titreşim oluşur ve sıcaklık arttıkça titreşim hızlanır. Katı haldeki bir madde moleküllerin hareketi katı ızgara düzeni ile engellenemeyecek kadar ısıtıldığında, moleküller serbest kalır, madde erir ve sıvıya dönüşür. Sıvı daha da fazla ısıtılırsa moleküller arasındaki bağlar tamamen kopar ve sıvı haldeki madde gaz haline geçer. Gazlar tüm yönlere yayılır ve odadaki diğer gazlara karışır. Gaz molekülleri soğutulduğunda, hızlarını kaybederler ve tekrar birbirlerine yapışarak kondens oluştururlar. Ancak gaz molekülleri daha da ısıtılırsa alt parçacıklara ayrılırlar ve elektronlar ve atom çekirdeklerinden oluşan bir plazma oluştururlar.

İlgili yazılar

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

What is Compressed Air?

Compressed air is all around us, but what is it exactly? Let us introduce you to the world of compressed air and the basic workings of a compressor.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Basınç, Sıcaklık ve Termal Kapasite Ölçümü

Basınçlı havanın çalışma ilkesinin anlaşılması için fizik kuralları hakkındaki basit bilgiler yeterli olmayabilir. Basınç, sıcaklık ve termal kapasite ölçümleri için farklı fiziksel birimler tanımlıyoruz. Daha fazlası bilgi edinin.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

İş, Güç ve Hacimsel Debiyi Ölçmek

Basınçlı havanın nasıl çalıştığını anlamak için fizik konusunda temel seviyede giriş yapmak son derece yararlı olacaktır. İş, güç ve hacimsel akış hızında kullanılan fiziksel birimlere bir bakalım. Daha fazla bilgi alın.