10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Kompresory PET

Důležitost správné velikosti vzduchového kompresoru pro PET lahve

Velikost vzduchového kompresoru (PET lahve)

Pokud jde o průmyslová zařízení na stlačený vzduch pro vaši výrobu PET lahví, je zásadní správná velikost kompresoru pro PET lahve. To je proto, že stlačování vzduchu vyžaduje hodně energie.

Ve skutečnosti v průběhu životnosti zaplatíte více peněz na elektřinu než za samotný vzduchový kompresor. Pokud použijete příliš velký model, budete plýtvat energií a penězi. Můžete se také setkat s problémy se spolehlivostí. Pokud je vzduchový kompresor příliš malý, utrpí jeho výkon a riskujete, že nebude k dispozici dostatek vysokotlakého vzduchu pro splnění vaší poptávky.

Výběr a dimenzování kompresoru je ještě důležitější pro provozovatele závodů na výrobu PET lahví. Potřebujete správně dimenzovaný kompresor na výrobu PET lahví. Potřebujete také dotlačovací kompresor, který přemění vzduch s nízkým a středním tlakem na vysokotlaký vzduch nutný pro stroje na lisování PET lahví foukáním.

Tlak a průtok jsou klíčem k určení velikosti kompresoru pro PET lahve

Ale jak nastavit vzduchový kompresor pro závod na výrobu PET lahví, jak určit jeho velikost a odpovídající dotlačovací kompresor?

V případě nastavení vzduchového kompresoru pro PET lahve vše závisí na vašich požadavcích na průtok a tlak.

V tomto případě se tlakem rozumí síla potřebná k provedení určitého úkolu v jakémkoli daném okamžiku. Tento tlak se měří v librách na čtvereční palec (psi) nebo v jednotkách bar (metrické měření tlaku).

Provoz většiny zařízení na stlačený vzduch obvykle vyžaduje 6-7 barů. Pro průmyslové stroje pro lisování PET lahví foukáním v závodě na výrobu plastových lahví potřebujete mnohem větší tlak. 28 bar je běžný požadavek na foukání lahví, ačkoli rozsah tlaku pro foukání se může pohybovat od 18 bar až po 40 bar.

Obecně je třeba udržovat tlak co nejnižší, aby byly náklady na energii vždy pod kontrolou. Například můžete snížit spotřebu energie o 8 procent, pokud pro aplikaci použijete 6 bar namísto 7 bar. To znamená, že o jeden bar tlaku méně může znamenat velký rozdíl na vašem účtu za elektřinu. 

Pochopení požadavků na průtok pro kompresory na výrobu PET lahví

Na druhé straně průtok označuje schopnost produktu stlačeného vzduchu pokračovat v provádění úkolu v daném čase. Označuje se také jako dodávka vzduchu a měří se v krychlových stopách za minutu (cfm), litrech za sekundu (l/s) nebo v krychlových metrech za hodinu (m3/h).

U nízkotlakého nebo střednětlakého kompresorumusíte znát počet a požadavky na vzduch svých standardních pneumatických aplikací a vysokotlakých strojů. U dotlačovacího kompresoru je požadavek na průtok určován počtem foukacích strojů na PET lahve a počtem lahví, které musejí vyrobit.

Jak tedy určíte požadovaný průtok a určíte správnou velikost kompresoru pro PET lahve? Jedním ze způsobů je prostudovat si tabulky specifikací kompresoru.

Zní to jednoduše, že? No, nepředbíhejme…

Složitá věda určení velikosti vzduchového kompresoru pro PET lahve 

Ano, je možné, aby neodborník přišel s výpočtem „napsaným na ubrousku“, který povede k přibližné velikosti kompresoru. V mnoha případech to však přesto způsobí plýtvání energií nebo vznik systému stlačeného vzduchu, který brzdí výrobní procesy.

To proto, že existuje mnoho dalších proměnných, které výrobci PET lahví musí při výpočtu potřebného tlaku a průtoku vzduchu zohlednit. Například samotné PET lahve ovlivňují požadovaný tlak třemi různými způsoby.

Za prvé, materiál a tloušťka stěny lahve, dále její tvar (neobvyklé tvary s hranami vyžadují vyšší tlak) a její velikost. 

Běžné chyby při určování velikosti kompresorů pro výrobu PET lahví

Zde jsou některé z běžných chyb při určování velikosti vzduchového kompresoru:

·       Nepochopení charakteristik a požadavků průtoku

·       Absence celkového pohledu na systém stlačeného vzduchu a řešení jednotlivých kusů zařízení samostatně

·       Předimenzování kompresoru „pro jistotu”, i když to není nutné a vede to k dodatečným nákladům

·       Založení výpočtů na suboptimálním zařízení, např. na kompresorech, u nichž dochází ke ztrátám průtoku v průběhu času nebo na jednotkách, které nejsou schopny nepřetržitě fungovat bez nutnosti chlazení

Kromě toho odborník na stlačený vzduch zohlední okolní podmínky v místě, kde budou kompresor a dotlačovací kompresor nastaveny. Například všechny následující faktory mohou ovlivnit požadovanou velikost zařízení pro stlačený vzduch:

  • Nadmořská výška
  • Okolní tlak
  •  Okolní teplota
  • Vlhkost
  •  Chladicí systém
  • Typ kompresoru
  • Infrastruktura elektrické sítě

Ten správný partner pro výrobu stlačeného vzduchu

Naštěstí existuje jednoduché řešení, jak správně určit velikost kompresoru a dotlačovacího kompresoru pro výrobu PET lahví. Stačí od počátku spolupracovat se správným odborníkem na nastavení vzduchového kompresoru.

Sdělte nám své kompletní požadavky na vzduch a my budeme moci provést komplikovaný výpočet se zohledněním všech výše uvedených proměnných.

 

Další informace o výrobě PET lahví získáte kliknutím na níže uvedené články

Optimální instalace hybridního vzduchového kompresoru pro PET lahve
Optimální instalace hybridního vzduchového kompresoru pro PET lahve
Optimální instalace hybridního vzduchového kompresoru pro PET lahve