Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Technologie střídavé tlakové adsorpce

Upravený aktivní uhlík CMS tvoří účinné molekulové síto. Uhlík obsahuje soustavu nespojitých porézních struktur, které díky své velikosti dokážou odlučovat molekuly. Malé molekuly kyslíku pronikají do pórů síta, větší molekuly dusíku naopak molekulové síto obchází. Díky této technologii se čistota dusíku pohybuje mezi 97 - 99,999 %. Průtokové hodnoty dosahované generátorem se pohybují pak od 1,3 do 130 Nm3/h.

Technologie membránového dělení

Další možnou technologií výroby stlačeného vzduchu je membránové dělení. Membrána se skládá ze svazků dutých polymerních vláken. Membrána umožňuje průchod velkých molekul dusíku, ostatní plyny (například kyslík, vodní pára a CO2) penetruje skrz porézní stěnu vláken na druhou stranu. Stlačený vzduch vstupuje na přívodu do generátoru a dusík vystoupí z generátoru. Membránová technologie je schopná vytvořit dusík s čistotou mezi 95 a 99,5% a výkonností až 500 Nm3/h.

Efektivně vynaložené náklady

Ve srovnání s použitím jiných zdrojů dusíku, jakými jsou například plynové tlakové lahve nebo kapalný dusík, jsou generátory Atlas Copco úspornou alternativou. Provozní náklady i náklady na pravidelnou údržbu dusíkových generátorů jsou na přijatelně nízké úrovni - odpadá mnoho nákladů spojených s objednáváním a dodávkami tlakových lahví.